Albrecht DÜRER (1471 - 1528)

d134

"Malé Pašie", séria 37 drevorezov, 1508-9

d134.1 Zvestovanie Panne Márii, 1511 (B 19)
d134.1 a Carpoforo Tencalla, Panna Mária na freske Zvestovanie v štukovej klenbe hradnej kaplnky, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
/Póza Márie aj na Tencallovej freske Zvestovanie v Ennsegg; postava archanjela Gabriela odvodená z *H. von Aachen/

d134.2 Zajatie v Getsemane (Judášov bozk, Peter odtína ucho Malchusovi)
Exemplár aj v GMB (C 5368)
d134.2 a Paul Demosch, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Prevzatá konfigurácia postáv, upravené a prispôsobené (porov. tiež verziu kompozície rovnakého námetu od D. Calvaerta)

d134.3 Kristus pred Kaifášom, 1508-9
(B VII, 120.29)
d134.3 a Paul Demosch, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Pre zobrazenie Krista pred Kajfášom Demosch zreme nepoužil žiadnu priamu predlohu. K dispozícii bol široký výber grafík s námetom Pašií, z ktorých povyberané figurálne motívy bolo možné skombinovať do nového celku. Aj Demosch takto skomponoval vlastný variant kompozície, rešpektujúc ikonografickú tradíciu zobrazovania tohto námetu ustálenú od stredoveku. Rôzne modifikácie záväznej schémy v 16.-17. storočí nadväzujú najčastejšie na rozšírenú Dürerovu verziu, z ktorej aj Demosch pri komponovaní celku výjavu vychádza (vojak v brnení s prilbicou na hlave v pozadí, s pravou rukou pred telom zdvihnutou k úderu) a preberá aj niektoré detaily (vankúš pod rukou Kajfáša, sediaceho v kresle s baldachýnom).
Kajfáša rukami trhajúceho svoj šat na hrudi na rozdiel od Dürera a ďalších zobrazil frontálne (podobne ako na Sadelerovej medirytine).
Ježiš privedený pred veľkňaza stojí s rukami zviazanými pred telom; zobrazený je zboku, s hlavou so špicatou bradou z profilu (ako na rytinových ilustráciách A. Wierixa podľa M. de Vos); druhý vojak v zbroji za ním pravou rukou drží povraz v úrovni pása (ako na kompozícii van Mandera).

d134.4 Korunovanie tŕním, ca. 1509
(B VII, 120.34)
d134.4 a Paul Demosch, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Stranovo prevrátene prevzatá len konfigurácia a gestá postáv, upravené a prispôsobenéd135

"Rytinové Pašie" (Die Kupferstichpassion), séria 16 medirytín, 1512

d135.1 Bičovanie Krista, 1512
d135.1 a Tabuľová maľba, 1522 (premaľovaná v 1. pol. 18. stor.)
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 172)
Tempera na dreve, 137,5 x 116 cm, premaľba olej. Z epitafu v Dóme sv. Alžbety? (vľavo dosadený portrét). - Kat. Gotické umenie z košických zbierok 1995, s. 102, č. 51 + lit. (A. Glatz); - Kat. Mátyás király 2008, s. 173, č. V-25 (Á. Mikó); - Kat. Renesancia 2009, s. 14-15, č. I.1.2. (Z. Ludiková), fareb. obr. pred rešt.?

d135.1 b Maľba z pašiového cyklu na parapete chóru, pol. 18. stor.
BREŽANY, drevený gr.-kat. kostol sv. Lukáša Evanjelistu
Tempera na drevených doskách (kostol postav. 1727, ikonostas z r. 1733, hlav. oltár z r. 1782)
Stranovo prevrátene; "Snímanie z kríža" podľa nezn. predlohy (drevorezová ilustrácia S. Rolanda)

d135.2 Ukrižovanie (Kristus na kríži s Máriou a sv. Jánom Evanjelistom), 1511
(B 13; Holl. German, 13); - Olszewski, Pierwowzory graficzne, 1975, s. 111
d135.2 a Kristus na kríži na knižnej maľbe zo zač. 17. stor.?
BUDAPEST, Magyar Nemzeti Múzeum
Mestské a banské právo Banskej Štiavnice, pergamenový rukopis z r. 1573; na fol. 2.b celostranová maľovaná ilustrácia zo 17. stor.: Ukrižovaný s M. Magdalénou objímajúcou kríž,
v pozadí krajina s jazdcom a mestom; okolo renes. bordúra v tvare triumfálneho oblúka s aleg. ženskými figúrami (Güntherová / Mišianik: Stredoveká knižná maľba na Slovensku. Ba 1961, s. 64, č. 60, obr. 163)

d136

Rozlúčka Krista s Matkou, drevorez, 1502/05
Dürer II, č. 182 na s. 268-270. Exemplár v Múzeu mesta Bratislavy (Zborník MMB 20/2008, obr. s. 16)


d136 a Tabuľová maľba H. Koehlera z r. 1522, premaľovaná Hansom Grünwaldom 1614
BARDEJOV, SNM - Šarišské múzeum (H 904)
Tempera na dreve, 176 x 103 cm, premaľba olej. - V. Wagner (predloha); - Radocsay 1955, s. 27; - Medvecký 2002, s. 161; - Gutek 2006, s. 119; - Gutek, Renesancia 2009, č. 200 na s. 837, obr.; - Z. Ludiková, Kat. Renesancia 2009, s. 98, č. III.1.7.: "ex voto bardejovského mešťana Jána Koellera"; (kompozičný rozvrh a pózy postáv)d137

Mária s dieťaťom na mesačnom sŕpku v gloriole (Apokalyptická žena), medirytina, 1508
(B 31)


d137 a Tabuľová maľba (epitaf Czobora) zo Skalice, ca. 1520
BRATISLAVA, SNG (O 385)
Premaľované a doplnené 1622, rešt. 1973/74. - A. Glatz, Gotické umenie v zbierkach SNG 1983, č. 64; - I. Gerát, in: Jagiellonen 2002, s. 159-165; - Smith, Ars 42/2009, č. 1, s. 14-15, obr. 4 s 5

d138

"Der Eülen seyndt alle Vögel neydig und gram", drevorez, 1515
Jednolist, tlač. Hans Glaser v Norimbergu; + novotlač? bez textovej časti; exemplár v GMB (C 7153)


d138 a Nástenná maľba v dome L. Polirera, dat. 1542
LEVOČA, Hainov dom na námestí č. 40
Chalupecký / Král, VČ 1982, 64-67 (predloha); - Medvecký, in: Problémy 1987, s. 48-56; + JM, Ars Hungarica 1988, s. 181-187; + JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 816-818, č. 178, obr.; - NKP Levoča 2016, s. 71, 345
(Pendant zobrazenie "Der Welt Lauf" podľa B. Behama)d139

Dvojica putti naspodu bordúry titulného listu, drevoryt, 1513
In: "Plutarchos", vyd. Friedrich Peypus, Norimberg 1513, s erbom Willibalda Pirckheimera; - K. A. Knappe: Dürer. The Complete Engavings, Etchings and Woodcuts. London 1965, obr. 307; - A. F. Butsch: Handbook of Renaissance Ornament, Dover Pictorial Archive, New York 1969, č. 35
Aj variant Hans Springinklee v hornej časti titulného listu "Biblia cum concordantiis veteris et noui testamenti...", vyd. Anton Koberger, Norimberg 1516
(Butsch 1969, č. 39)
d139 a Dvojica putti s vázou, maľba nad oknom vo výklenku rytierskej sály, okolo 1562
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Starý zámok
K. Lux, in: Magyarország műemlékei IV. Budapest 1915, s. 34; - M. Smoláková: K problematike renesančných nástenných malieb v Banskej Štiavnici, in: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie. Ba 1999, s. 76 (predloha); - Smoláková: K renesančnej prestavbe Starého zámku
v Banskej Štiavnici, in: Pocta V. Menclovi. Zb. štúdií k otázkam interpretácie stredovekého umenia. Ba 2000, s. 217-218, obr. 6 a 7
Len dve predné figúrky, strany navzájom vymenené!, namiesto znaku váza.+ Kompletný motív použitý ako znak mesta Louny, iluminácia z r. 1530, in: Lounský graduál Pavla Mělnického, na f 1v, v SOA Louny - všetky 4 figúrky (M. Šárovcová, Umění, s. 383, obr. 11 na s. 384)

katalógtop