Johann Wilhelm BAUR (1607 - 1642)

(036-041) Ilustrácie Ovídiových "Metamorfóz", súbor 105 leptov, Viedeň 1641
Pôvodne Baurov súbor z r. 1638, vydaný vo Viedni 1641. Aj neskoršie reedície, vyd. Matthias Küssel v Augsburgu, 167..., a kópie (Aubry a i.)
Henkel 1926-1927, s. 128-144; - Holl. German II/1954, 161; - Borries 1986, 138-144 (vieden. obdobie); - Bonnefoit 1997, s. 159 n., č. R 119-269, obr. 267-302;
- Kat. J. W. Baur, Strasbourg 1998, s. 175-181; + R. Miltová 2009

b036Zápas Kentaurov s Lapithmi (č. 116)
"Inter Lapithas & Centauros pugna."


b036 a Maľba v zrkadle štukovej klenby v sále na poschodí, 1660/70
BANSKÁ BYSTRICA, Benického dom na námestí
/Tomáš Benický z Mičinej, cis. úradník/. - Medvecký, Ars 1994/3, pozn. (predloha); - JM 2015;
V piatich kartušiach štukovej klenby priľahlej otvorenej loggie pokračuje výjavmi detských bakchanálií podľa W. Hollara (séria leptov podľa P. von Avonta z r. 1647)


b037Kadmos zabíja Áreovho draka (č. 28)
Met. Lib. III, no. 28: "Cadmus draconem interfectorem sociorum perimit"


b037 a Carpoforo Tencalla, freska na strope jednej z miestností piana nobile obytného paláca, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Len kompozičná predloha. - Medvecký, Ars 1994/3; - JM 2015, s. 116-117, obr. 129, 130;
+ Mŕtvy Kadmov druh pri studni v pozadí - mužskú figúru ležiacu naznak (s vyvrátenou hlavou a nohami mierne skrčenými) obmieňa Tencalla na freskách iného námetu: Pyramos a Thisbe (Náměšť nad Oslavou 1656/57) a Bitka pri Muret (Viedeň, dominikáni 1676)b038Kadmos pred Athénou a dračia sejba (č. 28)
Met. Lib. III, no. 28: "Milites e serpentis nascuntur dentibus."


b038 a Carpoforo Tencalla, freska na strope jednej z miestností piana nobile v JZ krídle obytného paláca, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Kompozičná predloha, čiastočná rekonštrukcia Tencallovej fresky (odkryté a rešt. R. Mercell, VŠVU). - JM, Ars 1994/3; - JM 2015, s. 118-119, obr. 131, 132

b038 b C. Tencalla, freska na klenbe mramorovej sály, 1670
TRAUTENFELS, Hrad
Variácia kompozície na Červenom Kameni
b039Apúlsky pastier premenený v olivovník
p. 139r: "Apulus pastor procax in nymphas mutatus in oleastrum" (fab. 14, lib. 5);
+ stranovo prevrátená kópia podľa Baura (Meyer: Kunstlerlexikon III, s. 12)


b039 a Carpoforo Tencalla, tancujúce nymfy na freske v zrkadle štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Len 5 nýmf tancujúcich na lúke (posledné dve vpravo vynechané). - Medvecký 2005, pozn. 30 (predloha); - JM 2006, s. 209, obr. 10 a,b; - JM 2015, s. 64, obr. 55, 56; obr. 168, 170

b039 b Giovanni Giacomo Tencalla(?), postava predklonenej nymfy na olejomaľbe Triumf Aurory (alegória Jari) vsadenej v štukovom ráme na strope knižnice, 1690-te r.?
SITZENBERG, zámok F. A. z Losensteinu
Rešt. A. Dąbrowska 2003. - JM (2011)2012, obr. s. 74; - JM, Olomouc (2014)2015; - JM, ARS 2014/1, obr.
Do kompozície celku, odvodeného z fresky "Triumf Aurory" Guida Reniho, začlenená aj postava obzerajúcej sa nymfy so zdvihnutou nohou z druhého výjavu na klenbe saly terreny (C. Tencallom odvodená z rytiny z cyklu Bakchanálií P. Brebietteho, ca. 1625). Namiesto Apolóna-Heliosa na slnečnom voze sedí Aurora (Flora?), pravá časť zmenená - namiesto Aurory letiace putti z Tencallových fresiek (Passau 1684).
b040Apolón a Korónis (č. 21)


b040 a Carpoforo Tencalla, lesnatá krajina s perejami, maľba z cyklu v kartušiach štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM, ARS 2014/1, obr. (predloha); - JM 2015, s. 82, obr. 89, 90; /stranovo prevrátene/.
(ďalšie krajinárske motívy cyklu odvodené z rytín Nicolasa Beatrizeta, Johanna Wilhelma Baura, Israela Silvestre; - JM 2015)


b040 b C. Tencalla, Apolón a Korónis, freska na klenbe sály, 1670
TRAUTENFELS, Hrad
Figurálny výjav (Apolón s lukom a havranom a Korónis so šípom v hrudi), jedna z fresiek ovídiovského cyklu v sále (Tencalla I/2012, s. 148-149, obr. 87, 88); ležiacu figúru Korónis (so signatúrou na kameni pod rukou) nahradil iným variantom, odvodeným z rytiny M. Coxie).
+ Kompozíciu Carpofora Tencallu variuje Giacomo Tencalla na zámkoch Lnáře (1685/86) a Libochovice (1688, s G. Muttonim). - Tencalla I, obr. 89 na s. 149 (Apollo iný, odvrátený chrbtom, Korónis doplnená troma amoretmi, za ňou v pozadí na strome drapériový záves)


+ Joseph Christ: "Apolón a Korónis" z ovídiovského cyklu 33 monochrómnych supraport
v miestnostiach na poschodí paláca B. A. Lieberta v Augsburgu, 1770 (U. Heiß: Über allen Türen. Die Supraporten des Augsburger Schaezlerpalais. Augsburg b.r., s. 16, č. 11)

b041Ceres premenila chlapca Ascalabusa (Stellio, Abas) na jaštericu
Met. V, 456 (č. 52 zo 151 ilustrácií, aj kópie M. Kussel);
+ odvodená rytina in: Ovid. Met., vyd. J. U. Krauss v Augsburgu 1694, č. 71


b041 a Maľba v kartuši štukovej klenby sály na poschodí juž. krídla hradného paláca, kon. 17. stor.(?)
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Rešt. P. Koreň 2009/10; - JM (2011)2012, obr. s. 75 (predloha)


katalógtop