Johann Wilhelm BAUR (1607 - 1642)

(036-041) Ilustrácie Ovídiových "Metamorfóz", súbor 105 leptov, Viedeň 1641
Pôvodne Baurov súbor z r. 1638, vydaný vo Viedni 1641. Aj neskoršie reedície, vyd. Matthias Küssel v Augsburgu, 167..., a kópie (Aubry a i.)
Henkel 1926-1927, s. 128-144; - Holl. German II/1954, 161; - Borries 1986, 138-144 (vieden. obdobie); - Bonnefoit 1997, s. 159 n., č. R 119-269, obr. 267-302;
- Kat. J. W. Baur, Strasbourg 1998, s. 175-181; + R. Miltová 2009

b036Zápas Kentaurov s Lapithmi (č. 116)
"Inter Lapithas & Centauros pugna."


b036 a Maľba v zrkadle štukovej klenby v sále na poschodí, 1660/70
BANSKÁ BYSTRICA, Benického dom na námestí
/Tomáš Benický z Mičinej, cis. úradník/. - Medvecký, Ars 1994/3, pozn. (predloha); - JM 2015;
V piatich kartušiach štukovej klenby priľahlej otvorenej loggie pokračuje výjavmi detských bakchanálií podľa W. Hollara (séria leptov podľa P. von Avonta z r. 1647)


b037Kadmos zabíja Áreovho draka (č. 28)
Met. Lib. III, no. 28: "Cadmus draconem interfectorem sociorum perimit"


b037 a Carpoforo Tencalla, freska na strope jednej z miestností piana nobile obytného paláca, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Len kompozičná predloha. - Medvecký, Ars 1994/3; - JM 2015, s. 116-117, obr. 129, 130;
+ Mŕtvy Kadmov druh pri studni v pozadí - mužskú figúru ležiacu naznak (s vyvrátenou hlavou a nohami mierne skrčenými) obmieňa Tencalla na freskách iného námetu: Pyramos a Thisbe (Náměšť nad Oslavou 1656/57) a Bitka pri Muret (Viedeň, dominikáni 1676)b038Kadmos pred Athénou a dračia sejba (č. 28)
Met. Lib. III, no. 28: "Milites e serpentis nascuntur dentibus."


b038 a Carpoforo Tencalla, freska na strope jednej z miestností piana nobile v JZ krídle obytného paláca, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Kompozičná predloha, čiastočná rekonštrukcia Tencallovej fresky (odkryté a rešt. R. Mercell, VŠVU). - JM, Ars 1994/3; - JM 2015, s. 118-119, obr. 131, 132

b038 b C. Tencalla, freska na klenbe mramorovej sály, 1670
TRAUTENFELS, Hrad
Variácia kompozície na Červenom Kameni
b039Apúlsky pastier premenený v olivovník
p. 139r: "Apulus pastor procax in nymphas mutatus in oleastrum" (fab. 14, lib. 5);
+ stranovo prevrátená kópia podľa Baura (Meyer: Kunstlerlexikon III, s. 12)


b039 a Carpoforo Tencalla, tancujúce nymfy na freske v zrkadle štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Len 5 nýmf tancujúcich na lúke (posledné dve vpravo vynechané). - Medvecký 2005, pozn. 30 (predloha); - JM 2006, s. 209, obr. 10 a,b; - JM 2015, s. 64, obr. 55, 56; obr. 168, 170

b039 b Giovanni Giacomo Tencalla(?), postava predklonenej nymfy na olejomaľbe Triumf Aurory (alegória Jari) vsadenej v štukovom ráme na strope knižnice, 1690-te r.?
SITZENBERG, zámok F. A. z Losensteinu
Rešt. A. Dąbrowska 2003. - JM (2011)2012, obr. s. 74; - JM, Olomouc (2014)2015; - JM, ARS 2014/1, obr.
Do kompozície celku, odvodeného z fresky "Triumf Aurory" Guida Reniho, začlenená aj postava obzerajúcej sa nymfy so zdvihnutou nohou z druhého výjavu na klenbe saly terreny (C. Tencallom odvodená z rytiny z cyklu Bakchanálií P. Brebietteho, ca. 1625). Namiesto Apolóna-Heliosa na slnečnom voze sedí Aurora (Flora?), pravá časť zmenená - namiesto Aurory letiace putti z Tencallových fresiek (Passau 1684).
b040Apolón a Korónis (č. 21)


b040 a Carpoforo Tencalla, lesnatá krajina s perejami, maľba z cyklu v kartušiach štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM, ARS 2014/1, obr. (predloha); - JM 2015, s. 82, obr. 89, 90; /stranovo prevrátene/.
(ďalšie krajinárske motívy cyklu odvodené z rytín Nicolasa Beatrizeta, Johanna Wilhelma Baura, Israela Silvestre; - JM 2015)


b040 b C. Tencalla, Apolón a Korónis, freska na klenbe sály, 1670
TRAUTENFELS, Hrad
Figurálny výjav (Apolón s lukom a havranom a Korónis so šípom v hrudi), jedna z fresiek ovídiovského cyklu v sále (Tencalla I/2012, s. 148-149, obr. 87, 88); ležiacu figúru Korónis (so signatúrou na kameni pod rukou) nahradil iným variantom, odvodeným z rytiny M. Coxie).
+ Kompozíciu Carpofora Tencallu variuje Giacomo Tencalla na zámkoch Lnáře (1685/86) a Libochovice (1688, s G. Muttonim). - Tencalla I, obr. 89 na s. 149 (Apollo iný, odvrátený chrbtom, Korónis doplnená troma amoretmi, za ňou v pozadí na strome drapériový záves)

b041Ceres premenila chlapca Ascalabusa (Stellio, Abas) na jaštericu
Met. V, 456 (č. 52 zo 151 ilustrácií, aj kópie M. Kussel);
+ odvodená rytina in: Ovid. Met., vyd. J. U. Krauss v Augsburgu 1694, č. 71


b041 a Maľba v kartuši štukovej klenby sály na poschodí juž. krídla hradného paláca, kon. 17. stor.(?)
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Rešt. P. Koreň 2009/10; - JM (2011)2012, obr. s. 75 (predloha)


katalógtop