A. WANNER

w538

Kristus (Pax vobis), medirytinová ilustrácia
In: "Andacht zu den heiligen fünf Wunden" (Nemecko, 17.-18. stor.)


w538 a Olejomaľba, 18. stor.
KEŽMAROK? (Fototéka ÚDU SAV)
Kópia podľa rytiny, doplnené nemeckým nápisom naspodu

w538 b Olejomaľba, 1760
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Ol/pl, 36 x 23 cm; dat. 1760Christoph WEIGEL (1654 - 1725)

w539 - w541

Hans Adam WEISSENKIRCHER (1646 - 1695)

w542

Mária s Ježiškom, medirytina Jakob Matthias Schmutzer
Stranovo prevrátená reprodukcia obrazu (kon. 17. stor.); doplnené nápisom: "Magyarok Nagy Aszonya"
w542 a Olejomaľba, 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (ev. č. XI-2493)
Kópia podľa rytiny (Papco 2003/I, s. 144-145; predloha; - Papco 2017, s. 124: "dielenská replika")+ Obraz v pútnom kostole Kisboldogasszony (tiež stranovo prevrátene); + J. F. Falconer, olejomaľba, s erbom Zichy v MNG Budapešť (Papco 2003/II, obr. s. 145); + Obraz v súkrom. zb. Budapešť (Papco, s. 144); + Obraz rešt. VŠVU (1974)w543

Zvestovanie Panne Márii, (rytina podľa?) obrazu na hlavnom oltári far. kostola v Strass, 1685
Kat. H. A. Weissenkircher. Fürstlich Eggenbergersicher Hofmaler. Schloß Eggenberg, Graz 1985, obr. 107 na s. 152 (+ kat. č. 55 - iný variant Zvestovania, z hlav. oltára kostola karmelitánov v Grazi, dnes v boč. kaplnke Stiegenkirche; Mária tak isto, Gabriel pravú ruku dolu s ľaliou)


543 a,b Gottlieb Anton Galliarti: Archanjel Gabriel a Panna Mária, fresky v medailónoch po bokoch hlav. oltára, 1720
NITRA, horný kostol Katedrály sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011

w543 c Gottlieb Anton Galliarti, anjelik podopierajúci drapériu na freske presbytéria tamtiež
(len odvodené; - porov. figúry anjelikov z G. Lanfranca, C. Marattu)    
Adriaan Van der WERFF (1659 - 1722)

w543x2

Klaňanie pastierov, medirytina Pietro Bettelini (pred 1820)
Rytinová reprodukcia Van der Werffovho obrazu podľa predlohy Pietra Erminiho (del.);
Naspodu nápis: "ET VENERVNT FESTINANTES; ET INVENERVNT MARIAM, ET JOSEPH, ET INFANTEM POSITVM IN PRAESEPIO"


w543x2 a Olejomaľba, 2. pol. 19. stor.?
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (ev. č. XI-759)
Ol/pl, 170 x 120 cm; - Herucová / Novotná 2008, s. 90, č. 85

Elias WIDEMANN (1619 - 1652)

w544

Série portrétov (I-III), medirytiny, vyd. 1646, 1649 a 1652
"Illustrissimum Hungariae Herorum Icones", na obj. grófa Puchheima. - Cenner-Wilhelmb, AHA 4/1957, č. 3-4, s. 325-347; - Rózsa, AHA 47/2006, s. 103-117 (zoznamy portrétovaných osôb + lit.); - Kat. Történelem - Kép; - Štibraná, diz. 2006/2007 (2010); - Gogoller Mátyás, in: Kat. Mátyás király 2008, s. 284-293, kat. č. X-23 (Csáky a i.)
(Prvá) séria 1649 len Peter Pálffy; - (druhá séria z Uhorska žiadne osobnosti - Rózsa 2006);
(Tretia) séria 100 rytinových portrétov uhorských šľachticov ("Icones heroum hungaricorum", Viedeň 1652) ad vivum podľa predlôh aj vlastné, s jednotným rámovaním a devízou/impresou naspodu, v oválnom rámovaní s označ. nápismi v kolopise (exemplár aj vo fonde starých tlačí UK Ba).
+ Kópie, menej kvalitné, Matthias von Somer podľa Widemana, vyd. P. Fürst v Norimbergu ("Türkische und Ungarische Chronica", 1663); aj v "Ortelius Redivivus et Continuatus, Nürnberg 1665 (s chybne identifikovanými niektorými osobami - Mikuláša IV. a i.); - Štibraná, diz.
w544 a Gróf Štefan Csáky, olejomaľba, po 1662
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM 9596)
Ol/pl, 95 x 78 cm; Dedičný hlav. spišský župan (1603-1662), zakl. spišskej vetvy rodu. - M. Novotná: Portréty Štefana Csákyho VIII. PaM 1994/5-6; - Gogoller 2008, č. X-23; - Kat. Barok 1999, č. 404; - M. Novotná, in: Terra scepusienis - Terra christiana. Levoča 2009, kat. č. 2.1.5 (Widemann č. 6); - M. Vároš 2006, fareb. obr. 118 ("olejomaľba v SM Levoča je kópia od Andreja Teökeho z r. 1895 podľa originálu z r. 1638 z rodovej galérie v Kežmarku, dnes Magyar Nemzeti Múzeu Budapest"). Súbor portrétnych miniatúr z konca 17. stor. daroval do MNM Ladislav Csáky r. 1824.

w544 b Séria portrétov uhorských šľachticov, kon. 17. / 1. pol. 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, Múzeum (ANT 877-932)
Formáty 1:1 (ol/pl, 18 x 15 cm, v drevených rámikoch, kolopisy kurzívou). Zo série 76 portrétov (inventár 1792) zachovaných 56, podľa Widemanna (III, 1652) len 32 z nich, predlohám zodpovedajú portréty 29 osobností, ďalšie identifikované zle, označené omylom/?/ inými alebo chybnými nápismi (A. Pechtl, H. Skala, in: Zborník Múzea vo Svätom Antone 18/2008, s. 32-46); - Vároš, s. 119

w544 c Séria 13 obrázkov
ROMAVSKÁ SOBOTA, Gemersko-Malohontské múzeum
Ol/pl, 18 x 15 cm; s kolopismi a devízami (Teleky, Bocskay, Štefan a Juraj Esterházy, Lonyay, Izdenczy, Sigray, Pázmány, Draskovich, Perényi, Haller). - Vároš, s. 119

w544 d Anton Schmidt, portrét palatína gr. Pavla Pálffyho (1590-1653), olejomaľba z kláštora piaristov v Prievidzi, 1750-te r.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI-1990)
JM 2013, s. 87, obr. 78; kat. II.33 (pendant Františka Pálffyová, r. Khuen de Belassi)

w544 e Portrét Štefana Pálffyho, olejomaľba, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum Červený Kameň (O-144)
Štibraná, diz. 2006/2007, kat. č. 11

w544 f Fiktívne portréty pálffyovských predkov podľa rôznych Widemanových osôb
(Múzeum Červený Kameň - Štibraná s. 167, kat. 27-31)


+ E. Buzási: Nádasdy Ferenc Pottendorfi galériájának fennmaradt arcképei és a Widemann-portrésorozatok. MÉrt 2001/1-2, s. 15-30 (galéria dnes Forchtenstein, o.i. celofig. Štefana Csákyho); + Portréty uhorských šľachticov podľa rytín (súbor miniatúr z konca 17. stor. daroval Ladislav Csáky 1824 Národ. múzeu v Budapešti; ďalší súbor bisk. Karol Csáky biskupstvu vo Váci, atď.)WIERIX Hieronymus I (1553 - 1619);  +  Antonius III (1596 - 1624)

w545

Apoštol sv. Filip, zo série Krista a apoštolov, medirytiny Hieronymus(?) Wierix


w545 a Apoštol sv. Jakub, obraz boč. oltára, 1767
MARTIN, far. kostol sv. Martina bisk.
NKP okres Martin; - Prebratá póza, namiesto kríža pútnická palica

w546

"Tota pulchra..." (Madona s anjelmi), medirytina Hieronymus Wierix, okolo 1600
"Hieronymus Wierix fecit et excud." (Holl. Dutch, part 5. The Wierix Family. Rotterdam 2004, s. 34-41)
Aj neskoršia verzia, "Anton. Wierx excudit" (Antonius III Wierix, 1624): "S. Maria Maior"; odvodené a rozšírené, jedna z troch verzií rytiny Hodegetrie zo Santa Maria Maggiore (Holl. V. The Wierix Family, 2004, s. 109-111)
w546 a Obraz Madony na hlav. oltári, 17. stor.
KLÁŠTOR pod Znievom, býv. jezuitský kostol
Gloriola doplnená serafínskymi hlavičkami po obvode. Údajne staršia(?) tabuľová maľba Madony zväčšená a doplnená figúrami anjelov; aplikované korunky pri reštaurovaní odstránené+ Kópia Panny Márie Snežnej podľa rytiny A. Wierixa z r. 1624 (s kvetmi po obvode, doplnené sv. Dominikom), olt. obraz z r. 1682 vo far. kostole, Bakar v Chorvátsku (Cvetnić 2007, s. 78-80, obr. 20, 21)

   

Michael Leopold WILLMANN (1630 - 1706)

w547

Nanebovzatie Panny Márie, lept, 1683 (podľa vlastného olt. obrazu z r. 1681)
Stranovo prevrátená kompozícia obrazu hlav. oltára lášt. kostola cistercitov v Lubiąż (znač. "M. Willmann 1681", ol/pl 486 x 297 cm), dnes vo far. kostole sv. Petra a Pavla vo Varšave-Pyrach (K. Starballo, in: Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Wroclaw 2008, s. 441; H. Lossow: Michael Willmann - Meister der Barockmalerei. Wurzburg 1994, kat. č. A 46; - Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, 5. Barock und Rokoko, kat. 388, s. 566-567; - Koziel 2013, s. 427-431, kat. A.232, obr. s. 429);
A. Kozieł: Sztuka i promocja sztuki. O funkcji akwafort M. Willmanna, in: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław 2003, s. 344, obr. 6; P. Zelenková, Kat. Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české. NG Praha 2009, s. 116-117, kat. č. 48; - A. Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 119
Aj kopia Willmannovho leptu, medirytina Christian Winckler (Kozieł 2003, s. 430)
w547 a Josef Kurtz, býv. olt. obraz, 1729
MECHENICE-Podhorany, kostol sv. Heleny
JM, PaM 1992/1, s. 5-7 (predloha);
redukovaná kompoz., anjeli pod Máriou modifikovaní, apoštol stojaci vpravo vypustený


w547 b Obraz hlav. oltára, 2. pol. 18. stor.
(Fototéka ÚDU SAV)+ Willmannove verzie kompozície (Žďár n. Sázavou, Kemieniec Zabkowicki, Sciny); + kópie podľa obrazu a grafiky (A. Kozieł 2013, s. 430-431; - Kozieł: Michael Willmann i jego malarska pracownia. Wrocław 2013, s. 161; - Kozieł: Angelus Silesius, Wrocław 2006, s. 300-301):
J. Claesens z Wrocławi, obraz hlav. oltára pútneho kostola v Elwangen - Schönen Berg v Švábsku, 1715 (Kozieł 2013, 431, obr. 125); + J. Chr. Liška 1696 (Osek) a okolo 1700 (Praha); + G. W. Neunhertz, hlav. oltár kostola cistercitov, Jemielnica, 1734 (Kozieł, obr. 126); + G. Lichtenfels, olejomaľba v býv. kláštore augustinánov, Zagań (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 268); + J. J. Eybelwieser (Lwówek Slaski, Owczary, hlav. oltár far. kostola, ca. 1710 - M. Kwasny, in: Quart 1(31)/2014, s. 63, obr. 6 na s. 66; - len Assumpta s anjelmi z hornej časti); + J. J. Knechtel (Modliszow); + J. Ph. Kretschmer (Wschow); + Nysa, štukový nadstavec hlav. oltára jezuit. kostola, 1691 (Kozieł, obr.); + Apoštol Peter vpravo na rytine M. Rentza podľa Jana Hiebela, pred 1726, vlys k I. zv. albumu "Kresťanský rok" (Šerých 2007, obr. s. 208); + Ph. Chr. Bentum, anjel a P. Mária na Nanebovzatí (Prudnik 1740, Trzebnica 1748); + I. Günther, apoštoli Peter a Ján na obraze Zoslanie Ducha sv., 1790 (Ostrava-Poruba, far. kostol sv. Mikuláša); atď.
+ A. E. Beyer, zničený obraz hlav. oltára far. kostola v Opave, 1753-55 (B. Indra: Opavští malíři od 1. pol. do konce 18. století, Časop. Slezského muzea, B 29, 1980, na s. 158-159; - Koziel 2013, s. 430: "hlav. oltár kostola milosrdných v Cieszyne"!; - A. Kozieł: W Świdnicy, Opawie i na calym Ślasku. Anton Ernst Beyer (1704-1773) i jego malarska twórczość, in: Historica 6, Ostrava 2015, č. 2, s. 141-158; na s. 145-147); zachov. len skica - olejomaľba na papieri, 1755 vsadené do modelu oltára od J. J. Lehnera (Slezské muzeum Opava, U 1 B); - Slezsko perla Koruny české, s. 399-400, kat. III.3.47; - Schenková / Olšovský 2001, s. 32, č. M.2.1.; - Kozieł 2015, s. 147 a obr. 3); - Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 124-125, obr. 168; Koziel: vrcholné prestížne Beyerovo dielo, podľa kompozície prevzatej stranovo prevrátene z Willmannovho leptu (neuvádza, že aj doplnené - dvaja stojaci apoštoli vľavo, so zdvihnutými rukami a predný otočený chrbtom, sú vymenení - prevzatí z Nanebovzatia G. B. Piazzettu!); + Kozieł 2015, s. 147, obr. 4: "z Willmanna aj Beyerovo Nanebovzatie 1743 v Cieszyne" (= len anjel a niektorí apoštoli!); - A. Kozieł: Anton Ernst Beyer i jego obraz Wniebowzięcie NMP w oltarzu głównym kościoła klasztornego Bonifratrów w Cieszynie, in: Zb. Památky Těšínského knížectví. Praha 2016, s. 137-169, obr. 1 (Beyerovo Nanebovzaie, Cieszyn) obr. 4 (Beyerova skica k olt. obrazu v Opave), obr. 5 (Willmannov olt. obraz, dnes Pyry), obr. 2 (Willmannov lept).
w547.1 Figúra anjela (I)
(letiaci naznak, zospodu pridržiavajúci oblak, zdvihnutou rukou si zakrýva hlavu):
w547.1 a Josef Kurtz, anjel na obraze Nanebovzatie Panny Márie, 1726
MECHENICE-PODHORANY, kostol sv. Heleny
Zredukovaná Willmannova kompozícia. - JM, Kurtz, PaM 1992/1, s. 5 (predloha)

w547.1 b Anjel na obraze hlav. oltára Nanebovzatie Panny Márie (podľa Willmanna)
(Fototéka ÚDU SAV)

w547.1 c Josef Kurtz, anjel na obraze hlav. oltára, 1729
PEZINOK, kostol kapucínov
JM 1992/1, s. 5; (hlava nezakrytá rukou)

+ J. I. Lorenz podľa Willmanna, anjel pod P. Máriou na obraze boč. oltára vo far. kostole, Kowary, 1712 (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 247); + Anjel na obraze "Aurora a Kaphalos" od Andrea d'Aste, ca. 1715/20 (Kat. Barock im Neapel, s. 133, nad hlavou kôš s kvetmi); + Nezn. figurista na zaniknutej freske A. Galli Bibienu na klenbe katedrály vo Veszpréme z r. 1732 (anjel ako na Kurtzovej verzii v Pezinku);
+ Anjel s lebkou a bičíkom na obraze sv. Petra z Alcantary z hlav. oltára vo filiálnom kostole, Karviná-Doly, 1759 (Schenková / Olšovský 2004, s. 99, č. M.60.1.); + Anjel na rytine podľa alegorickej kompozície A. Coypela (hlavu pod rukou), atď.
+ Anjel a anjelici v oblakoch na býv. oltárnom obraze Nanebovzatie, kon. 18. stor.? (Wrocław, kostol Sv. Kríža), atď.
w547.2 Figúra anjela (II)
(so zopätými rukami, na oblaku):

w547.2 a Josef Kurtz, anjel na obraze boč. oltára → Oslávenie sv. Jána Nepomuka, ca. 1730
ŠAMORÍN, far. kostol (býv. paulánov)
JM, PaM 1992/1, s. 7;
(Letiaci anjel podpierajúci oblak a anjelik s knihou nad hlavou podľa S. Concu+ Karl Aigen na návrhovej kresbe "Apoteóza bavorského kufirsta Maxa Emanuela" a reprodukcia kompozície, lept Gustava Adolpha Müllera, Viedeň (Kat. Österreichische und deutsche Zeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Graphische Sammlung des Linzer Stadtmuseum Nordico. Linz 1986, č. 11, 11A); + Olt. obraz Těrlicko, atď.

w548

Videnie sv. Bernarda (lactatio), rytina Johann Tscherning podľa olt. obrazu v Lubiążi z r. 1681/82
Lemma: "Jesus Maria mea Philopsophia" (Knoblich: Willmann, 1868, č. 25). Rytinu dal urobiť opát Ludwig Bauch podľa Willmannovho olt. obrazu na chóre kostola cistercitov v Lubiąż/Leubus (skica v MN Wrocław, inv. VIII-2326). - Micheal Willmann, Studien zu seinem Werk. Katalogbuch zu der Ausstellung.., Salzburg - Breslau 1994, č. 18 na s. 114-115; - obraz dnes vo far. kostole Najsv. Spasiteľa vo Varšave (Koziel 2013, obr. 78 na s. 108; s. 476 n., kat. č. 268) + aj rytina Johann Jacob von Sandrart (Koziel, s. 479: zjednodušená a trochu zmenená verzia kompozície)
w548 a František Vavřinec Korompay, olejomaľba, 1750-te r.
BRATISLAVA, SNG (O 5784)
Ol/pl, 84 x 60 cm; obraz pochádza z juž. Moravy. - Kat. Barok 1999, č. 160; - Papco 2003/II, fareb. č. 304 ("Korompay, brnenský Palkov žiak"); - M. David: F. V. Korompay, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2016, s. 144-145, kat. 7.2.46
(kópia, zredukovaná len na hlavné postavy, anjeli vpravo s krížom, stĺpom atď. vypustení)+ Kópia B. Krause, obraz boč. oltára pútneho kostola v Bardo, 1775 (Koziel s. 178 a pozn. 430, obr. 135); + Ph. Chr. Bentum, obraz z r. 1754 na boč. oltári vo far. kostole, Trzebnica (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 301, obr. 384)

w549

Štrnásť sv. Pomocníkov v núdzi, medirytina Johann Jacob von Sandrart, 1687
Podľa Willmannovej olejomaľby "Ježiš, Mária, Jozef a Štrnásť sv. Pomocníkov" (ca. 1687), pochádzajúcej z Krzeszowa (dnes v NG Praha, O 1454; - M. Šroněk, in: DČVU Od počátku renesance do závěru baroka. Praha 1989, s. 347-348, obr. 23; - Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2006, s. 344-346, č. III.2.21; + s. 347: replika, na fare Sedlec u Kutné Hory, ca. 1692?).
Rytina Koziel, diz. 1998, kat. A.44, obr. 170 na s. 329; - Koziel 2013, s. 349; + Kópia podľa Sandrartovej rytiny, predtitulný list modlitebnej knihy pre sedlecké Bratstvo Ježiš, Maria, Jozef a 14 sv. Pomocníkov, vyd. Praha 1718
w549 a Sv. Krištof medzi 14 sv. Pomocníkmi, olejomaľba, 18. stor.
KREMNICA, far. kostol (?)
Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.061; Archív PÚ SR, neg. 119.770 (na empore býv. kostola františkánov 2000);
(Odvodená len ústredná postava Krištofa a sv. Egídia sediaceho vpravo)
Ostatné postavy figurálnej zostavy svätcov a svätíc z iných predlôh (porov. temer identickú postavu sv. Acháciusa s krížom sediacu v popredí na olt. obraze A. Schmidta v Prievidzi, 1756)+ Kompozícia preberaná sliezskymi maliarmi 18. stor.: krnovský F. A. Thomas, obraz vo far. kostole Zátor, 1761 (Schenková - Olšovský 2001, č. M.36.1. s. 71); + J. N. G. Lorenz, obraz boč. oltára, Kowary (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 30); + J. G. Reinitius (Leszno Dolne, 1745, obr. 317; Jelenia Góra, obr. 740); + Nemecký maliar(?), obraz boč. oltára, 1783; + Figúru sv. Acháca a sv. Blažeja prevzal Willmannov žiak J. J. Eybelwieser pre celofig. predlohy pre rytiny (Koziel, kat. Salzburg 2001, s. 174, č. 78)

Johann Christoph WINKLER (1701 - ca. 1770)

w550

Sv. Alojz Gonzaga na modlitbách s krucifixom, medirytina, Trnava 1765
Podľa obrazu v jezuitskom profesnom dome vo Viedni: "Angelicus Juvenis S. ALOYSIUS GONZAGA Soc. IESU. Prout cotitur in Domo professa S.I. Vien."
(Knapp / Tüskés 2004, s. 192 a obr. 110)
w550 a Obraz v nadstavci na menze oltára Immaculaty
TRENČÍN, býv. jezutský kostol sv. Františka Xavera (piaristi)
Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.073;
Stranovo prevrátene, v bielej rochete (triptych - uprostred oválny obraz Anna vyučuje Máriu, po stranách obrazy jezuitských svätcov (sv. Stanislav Kostka? s Ježiškom v náručí, sv. Alojz Gonzaga s krucifixom)


w550 b Olejomaľba z r. 1725?
PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
(stranovo prevrátene, na čiernom jezuitskom talári biela rocheta)
Obraz bol na menze boč. oltára sv. Antona z Padovy z r. 1725


w550 c Olejomaľba, pol. 18. stor.?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
Z kaplnky sv. Ondreja na Štefultove (1743), 1935 darované do Mest. múzea v Ban. Štiavnici.
- M. Čelková, in: Štefultov a Sitnianska v minulosti 2005, s. 71 ("domáci školený maliar, okolo 1730"); obr. s. 70
(v čiernom jezuitskom talári bez rochety)+ Gvaš na pergamene podľa tej istej predlohy (zb. Z. Szilárdfyho)

w551

Panna Mária Starohorská, modlitebný obrázok (Bratstva?), medirytina A. Winkler, okolo 1750
"Bildnus MARIAE, zu Alt=Gebürg"; - A. Winkler, Sc. Pri baníckom znaku: "Benedctione tua, florescant Montes". (Szilárdfy / Tüskés / Knapp 1987, č. 364, lit.);
+ Aj kópie J. Chr. Winkler, ca. 1760 (mesačné cípy smerom dole, spodný anjel chýba, doplnené hore baldachýnom s dvoma anjelikmi po steanách - č. 365)
a anonym: "Obras Panni Marie na Starych Horach", ca. 1790 (č. 366); + "J. Gerstner sc." (s latinským nápisom, bez spodnej časti, dat. 1809 - č. 367; so slovenským nápisom, kostol iný, nedat. - č. 368)
w551 a Krackerova dielňa, obraz boč. oltára, okolo 1774?
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
(Krackerom rozvedená interpretácia, doplnené anjelom a anjelikmi, adorujúci baníci pred kostolom).
Dielenská práca, na pravom boč. oltári, dodaný z Egeru pravdepodobne v súvislosti s objednávkou obrazov na hlavný oltár (sign. 1774). Zjavenie milostivej a zázračnej sochy "Matky Božej Pomocnice kresťanov" s dieťaťom na rukách, s primitívnymi postavičkami adorujúcich kráľovských mediarskych baníkov v sviatočných uniformách pred pútnym kostolom na Starých Horách (zobrazeným vo vtedajšej podobe) a s baníckym znakom v kartuši naspodu. - Papco 2003/II,
č. 347; - Medvecký, Joannes Cantius Confessor, in: Umenie na Slovensku v historických
a kultúrnych súvislostiach 2004. Trnava 2005

w551x2

Bratia predávajú Jozefa Izmaelitom, medirytina, pred 1759
Znač. "Joh. Christoph Winkler sc."; naspodu text: "Exercitationes universae logicae..." (tézy bratov Fulgentia a Constantia Meszarosa v bratislavskom konvente františkánov), tlač Johann Michael Landerer v Bratislave 1759 (GMB, C 4533);
+ Univ. tézy Jozefa Bencsika na trinitárskom kolégiu v Trnave, 1760 (zobrazenie identické, rokajová bordúra s personifikáciami Cností - vľavo Láska, vpravo Nádej, hore Viera; znač. "Jo. Christoph Winkler sc. et excudit Viennae" (Gy. Rózsa, AHA 1987-88, s. 284, obr. 40)
+ olejomaľba na rytine, stranovo prevrátenej? (GMB, C 14672)


w551x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 249)

Johann Andreas WOLFF (1652 - 1716)

w552

Zasnúbenie Panny Márie, medirytina Johann(=Jacob?) Andreas Fridrich st., zač. 18. stor.
Kat. Göttweig 2005, č. III.60; - Kat. Barock am Bodensee / Malerei. Bregenz 1963, s. 76 ("okolo 1697, obraz v Mníchov, Bayerische Staatsgemäldesammlungen")
Verzia kompozície, Wolffov obraz v mníchovskom Frauenkirche z r. 1688/90 (návrhová kresba v StGrS Mníchov a jej kópie; - Achim Riether: Johann Andreas Wolff. Zeichenkunst in München um 1700. München 2016, s. 92-93, kat. 22); + podľa nej litografia Johanna Nepomuka Strixnera, 1810/16 (Kat. Göttweig 2005, č. III.62), in: "Recueil des Oeuvres Litographiques /.../ des Dessins originaux choisis dans la collection de S. M. le Roi de Bavière...", 1811-16 (Riether 2016, s. 92)
w552 a Gottlieb Anton Galliarti, Zasnúbenie z cyklu monochrómnych výjavov po stranách fresky na klenbe presbytéria hor. kostola, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
JM, in: Kolíska kresťanstva 2011


+ Václav Samuel Theodor Schmidt, freska na klenbe kaplnky, 1735, Hracholusky (P. Preiss: Freskařské dílo Václava T. S. Schmidta, in: Minulostí Plzně a Plzeňska II/1959, obr. VI); + Johann Philipp Lederer (pripis.), freska na klenbe kostola anglických panien v Altötting, 1737 (Corpus BD 9/2003, s. 25, obr. A); + Nikolus Auer, olejomaľba (Vipiteno / Sterzing); + Johann Baptist Zimmermann (pripis.) podľa Wolffa, obraz z Buxheim pri Memmingen, od 1958 v múzeu kláštora Ottobeuren (Kat. Barock am Bodensee 1963, č. 182, obr.); + Sebastian Stettner, Mária a Jozef na obraze z boč. oltára peštianskeho kostola františkánov, 1740-te r. (MÉrt 2008/2?, obr. 12); + Franz Joseph Spiegler, freska z cyklu v lunetách nad oratóriami v lodi, Zwiefalten, 1747 (aj redukovaná verzia na klenbe predsiene prelatúry, 1729; len ústred. postavy, stranovo prevrátene - Neubert 2007, obr. 103)

August ZENGER 

z553

Sv. Ján Nepomuk, medirytina, 1761
"Effigies S. Joan. Nepomuceni M. / prout colitur Pragae ad ejus Sepulchru/m/"


z553 a Josef Zanusi(?): Sv. Ján Nepomuk zo série obrazov svätcov, 2. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Obrazy štvorlistového formátu, z kláštora piaristov v Prievidzi (Sv. Ján Nepomuk, Sv. Svorad,
Sv. Rozália). - Papco 2003/II

Federico ZUCCARI  (1540/42 - 1609)

z554

"Il Lamento della Pittura", 1578 (Alegória na postavenie Maliarstva), medirytina Cornelis Cort, 1578 (vyd. 1579)
The New Hollstein III. Cornelis Cort. Rotterdam 2000; - T. Weddigen, in: Federico Zuccaro. Kunst zwischen Ideal und Reform. Basel 2000, s. 195-267; - Kat. Artificio et elegantia 2003, č. 20, s. 66-67
z554 a Banskoštiavnický maliar, olejomaľba, 1764?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
Doplnené naspodu pohľadom na Ban. Štiavnicu v pol. 18. stor.; zo zasadacej siene radnice. - M. Augustin: Zvláštne cesty umenia. PaS 1975/21, 44-45 (predloha) "Fischer?"; - Čelková, Kat. SBM 1990, 35; "asi Schmidt 1764"; - Galavics 2008, s. 82 (lit.), obr. 53 na s. 79 (Zuccari), obr. 52
na s. 78 (obraz)z555

Kristus na Olivovej hore, medirytina Cornelis Cort, 1568
IB 52/1986 (C. Cort, Suppl.), s. 95, obr. 78 (91), aj stranovo obrátená verzia s. 96, č. 79 (92); - Holl. 5, s. 47.
Kópia francúzsky rytec, 2. pol. 17. stor.; + Varianty (póza Krista, anjel s krížom, apoštol vľavo) - ďalšie rytiny Justus Sadeler znač. "I. Sadler excud. 1592"
(R. Sulewska, in: Zb. Niderlandyzm 2003, s. 251, obr. 8); + medirytina Elias van den Bosche (bordúra okolo anjeli s Arma Christi z druhej platne), znač. "Elias van den Boß sculp. - Peter Ouerrad exc.", zač. 17. stor. (Kat. Bilderlust, Unna 1984, č. 39, obr. s. 8); atď.
z555 a Apoštoli Peter a Ján na ústrednom obraze epitafu Matthiasa Rompauera, 1640
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
/len Peter so šabľou uprostred, spiaci apoštol vpravo (apoštol od chrbta vľavo iný, aj Kristus a anjel = odvodené z J. Callota)
Rešt. 2009 (Kat. 30 rokov ORA v Levoči 1983-2013. Reštaurátorská tvorba 2008-2013, Levoča 2013, s. 130-133); - Nadstavec oddelený, evidovaný osobitne! - NKP Levoča 2016, s. 189 (epitaf "nezn." s obrazom); s. 155 (nadstavec ako "epitaf M. Rmpauera")


z555 b Spišský rezbár, reliéfna výplň na čele lavice, 1630
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
/celok, stranovo prevrátene, oválny formát na šírku/
Ďalšie reliéfy podľa M. de Vos (Útek do Egypta) a H. von Aachen (Klaňanie pastierov)?

   

katalógtop