Franz Xaver Karl PALKO (1724 - 1767)

p322

Smrť sv. Františka Xavera, medirytina Francesco Bartolozzi, 1754
Csatkai, AHA 15/1969, s. 298-299; - Z. Silárdfy: Devotio Hungarorum 2, 1995; - Preiss 1999, s. 318, kat. č. GR-4, obr. 153
p322 a Olejomaľba, krídlo triptychu domáceho oltárika rod. Königgseg,
pol. 18. stor. (ca. 1765?)
ILAVA, kat. fara
Ol/pl, 92 x 45 cm; - Petrová-Pleskotová 1983, obr.
/v hornej časti doplnená dvojica letiacich putti a dve okrídlené hlavičky/+ Kópia podľa grafiky, olejomaľba v obazárni kláštora Kremsmünster; + kópia Miklós Révai, tempera na pergamene, ca. 1777 (Budapesti Történeti Múzeum - Kiscelli Múzeum); + F. X. Wagenschön, obraz v jezuit. kostole sv. Anny na Budíne (Schoen, obr. 58)

    

p323

Sv. Ján Nepomuk na modlitbách pred krucifixom s anjelmi, medirytina Johann Michael Söckler, Mníchov 1767
Preiss 1999, s. 320, č. GR-14, obr. 250. Aj stranovo prevrátené rytiny Clemens Kohl, Praha 1775 (Preiss GR-15, obr. 251), Johann Matthias Schmutzer (Preiss GR-16), Johann Balzer (Preiss GR-12, obr. 252; - Papco 2003/II, 605) podľa Palkovho obrazu zo začiatku 1760tych r. (Preiss 1999, s. 226-227, obr. 250-252; s. 319-320; - Kat. Svatý na mostě, Praha 2009, s. 59, nájdený obraz obr. s. 59; - Pučalík, Umění 2010/2, s. 158-159).
+ Verzie len poprsie svätca s krucifixom v medailóne: J. Balzer (Preiss GR-11), F. X. Jungwierth (Preiss GR-13, obr. 253)
Prototyp kompozície obraz G. B. Pittoniho(?) alebo oltárny obraz Jacoba Zanusiho?
p323 a Andreas Zallinger(?), záves. obraz, ca. 1780?
(Fototéka ÚDU SAV)
/Anjeli vynechaní/

p3237 b Caspar Schneider (ml.?), býv. olt. obraz?, zač. 19. stor.
TRNAVA, Arcibisk. úrad
/Anjeli vynechaní/. - Papco 2003/II, 605 (predloha Balzer)

p323 c Sklomaľba v zrkadlovom ráme, 18. stor.
BRATISLAVA, Múzeum mesta Bratislavy
140 rokov MMB, Ba 2008, obr. s. 185

p323 d Obraz boč. oltára, 1793?
LEVICE, far. kostol sv. Michala
Ol/pl, 260 x 115 cm, premaľované v 20. stor. (ÚDU neg. 2.105, foto 1973)

p323 e Jozef Božetech Klemens, obraz boč. oltára, 1854
BOBROVEC, far. kostol sv. Juraja
Pam SK, 105: oltár z r. 1781, obraz Klemens 1854

+ Ferdinand Licht, obraz dnes v kostole Nanebovzatia PM v Budišove (B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska I, A/I, Praha 1994, s. 306–307, obr.); + S. Dorffmaister, býv. obraz z boč. oltára v Türbék, 1781 (Szigetvár, mestský/belvárosi far. kostol; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 261, č. 22); + Olt. obraz za hlav. oltárom kostola sv. Ducha v Mníchove; + F. A. Leitenstorffer(?): Sv. Karol Boromejský na modlitbách, olejomaľba podľa Balzerovej rytiny sv. Jána Nepom. (Papco 2003/II, č. 309: 598. aukcia Dorotheum Wien, 1972, kat. č. 76: B. Bushart atrib. "tirolský F. A. Leitenstorffer - možno Palko?") a pod.

p324

Apoteóza činnosti trinitárov, medirytina Franz Leopold Schmittner (ca. 1750) podľa Palkovho obrazu hlav. oltára u trinitárov v Bratislave z r. 1745
(Sv. Ján z Mathy vykupuje kresťanov z tureckého otroctva, sv. Felix z Valois dostáva od anjela zástavu s rádovým krížom); znač. "C. Balco pinxit - F.L. Schmitner Sc. Viennae"; - E. Maser, A Modello by Franz Xaver Palko. Pantheon 28/1970, č. 1-2, s. 123-124, obr. 2 (exemplár v Kupferstichkabinett Drážďany, inv. č. A-415); - P. Preiss: Palko 1999, obr.; - Łaguna-Chevillotte 2005, obr. 11 (foto Biblioteka Jagiellońska); - Szilárdfy 2008, č. 234 +lit.
p324 a (A. G. Guttmann?), olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG
(Kópia podľa obrazu?); - Mlčák 1980, s. 74; - Preiss 1999, s. 319, č. GR-8, obr. 48; - Medvecký, Ars (rec. Preiss): Guttmann? alebo podľa rytiny?; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakov 2017, s. 101, kat. č. 81

p324 b Josef Piltz, freska klenby lode, 1757
KRAKOV, býv. kostol trinitárov
/celok, Trojica navrchu vypustená/
L. Mlčák, Malířské dílo Josefa Františka Pilze (1711-1797). Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 5/1980, s. 62-106 (kompoz. predloha skica v SNG); - K. Garas: Der Maler und seine Laufbahn. Einige Aspekte des Kunstlebens in Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Seminaria Niedzickie 4/1990, s. 146 (predloha); - Krsek, I., in: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996, s. 144; - Preiss 1999, obr. - Medvecký, Ars (rec.); - Witko: trinitári, obr.; - Łaguna-Chevillotte, Agnieszka: Freski Józefa Franciszka Piltza w dawnym kościele OO. Trynitarzy w Krakowie, in: Modus. Prace z historii sztuki. VI. Kraków 2005, obr. 1a (rytina); - Chmelinová 2017, s. 101


p324 c Josef Prechtl (triniár P. Joseph a S. Theresa): Sv. Ján z Mathy vykupuje otrokov, freska klenby boč. kaplnky, ca. 1770
BRAHIŁOW, býv. trinitársky kostol
/prevzaté len figúry skupiny okolo stola a spodnej časti kompozície/
Łaguna-Chevillotte 2005, obr. 14; - J. Dzik, Prechtl, in: Barockberichte 63/2015, s. 96; - Chmelinová 2017, s. 101

Jacopo PALMA Il Giovane (Jacopo Negretti, 1544 - 1628)

p325

Kameňovanie sv. Štefana, medirytina Aegidius Sadeler II, ca. 1600 (podľa obrazu v Capella del SS. Sacramento Dómu v Cividale del Friuli)
Znač. "Marco Sadeler excudit". Aj stranovo prevrátená (kópia?) Cornelis Cort (pred 1630?); + S. Stephanus", zjednodušená kópia, anonymná rytinová ilustrácia; + J. A. Pfeffel, "S. STEPHANUS", rytinová ilustárcia (MG Brno, C 813) - postava svätca stranovo prevrátene, anjelik s atrib., na nebi Najsv. Trojica.
p325 a Johann Julius Keller: ústredný obraz oltára v bočnej kaplnke (Mučeníkov?), 1640
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
JM, in: Wagner 2004, s. 124 a obr. 6 (Keller); - JM 2006 (predloha); - M. Togner: Neznáma kresba J. J. Kellera. PaM 2010/4, obr.;
/Hlava vymenená, Trojica uprostred primitívna/
+ Príklady aj v Latinskej Amerike (PESSCA, č. 73 A,B - Sv. Vavrinec)p326

Ukrižovaný s Máriou, Jánom a Máriou Magdalénou pod krížom, medirytina Raphael Sadeler
Raphael (st. alebo ml.?) Sadeler "podľa Jacopo Palma Vecchio"(?)


p326 a Christoph Daniel Geyer, tabuľová maľba, 1658
VYŠNÁ BOCA, kostol?
Sign. "C.D.G. 1658"; Rešt. J. Pivovarči 2006. - JM (2011)2012, obr. s. 73 (predloha)

p327

Martýrium sv. Sebastiána, medirytina Aegidius Sadeler II, 1595/97
IB 72/1, č. 96; Znač. na tulci: "IACOBVS / PALMA INVE"; v dedikač. nápise naspodu: "Egidius Sadeler sculp...", z benátskeho obdobia v dielni Jana Sadelera (Holl. 21/1980, s. 28, č. 96; - Kat. Ljubljana 2005, č. 20/1); + aj kópia Cornelis Galle I, po 1597 (kat. č. 20/2; Sebastián naklonený doprava); + Kópia doprava Thomas de Leu; + Kópia doľava "Iohannes Schmidt Sculpsit", v pozadí skupina jazdcov (IB?); + Kópia doľava Francesco Merlini, 1. pol. 17. stor. (Lombardia BeniCulturali); + kópia A. M. Wolfgang, modlitebný obrázok (naspodu nápis: "Sancte Sebastiane / ora pro nobis")
p327 a Olejomaľba na plátne, 1. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, Múzeum mesta Bratislavy
140 rokov MMB. Múzeum mesta Bratislavy 1868-2008. Bratislava 2008, s. 181, fareb. repr. s. 172 ("talianskej proveniencie, 1. pol. 17. stor.")
/Stranovo prevrátene, Sebastián naklonený doprava, ako vo verzii Galle/

    

+ Podľa Sadelera obrazy v Zagrebe: votívny obraz, Hans Georg Geiger/Geigerfeld 1679 (Odd. lekárskych vied HAZU) a nezn. chorvátsky maliar, 17/18. stor. (Diecézne múzeum). - Kat. Master HGG a painter of monumental plasticity. National Gallery of Slovenia, Ljubljana 2005, s. 134-139, kat.
č. 20, 20/1, 2 (Sadeler, Galle); + príklady v Latinskej Amerike - PESSCA č. 1153A/1153B (José de Alcibar); č. 8A/8B (Diego Quispe Tito, Peru);
č. 1276B (Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Bogota); + Bruck a.d. Leitha, obraz vo far. kostole - verzia bez vojakov, len so Sebastiánom pri strome (pri ňom anjelik vyťahujúci šíp z inej verzie Sv. Sebastiána od Gerarda Seghersa, medirytina Paul Pontius); + dve postavy drábov na obraze J. T. Fischera, ca. 1700 (Benediktbeuren, St. Benedikt) - figúra Sebastiána z verzie G. Seghersa

p327x2

Sv. Hieronym v pustatine, medirytina H. Goltzius, 1596
p327x2 a Kópia, olejomaľba na plátne, pol. 19. stor.(?)
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI 1125)
Herucová / Novotná 2008, s. 134, č. 176 (predloha)

p327x2 b Polychromovaný reliéf, kon. 19. stor. na predele boč. oltára
Sv. Kríža
STARÁ ĽUBOVŇA, far. kostol
/stranovo prevrátene/ (?, obr. 190, 191; predloha)PALMA Il Vecchio (1480 - 1528)

p328

Sv. Barbora, rytinová reprodukcia obrazu, zač. 16. stor.
Centrálna časť oltárneho polyptychu so 6 obrazmi v S. Maria Formosa v Benátkach (M. Herucová / M. Novotná 2008, č. 168)
p328 a Akvarelová kópia z 2. pol. 19. stor.
BETLIAR, Múzeum (ev. č. VU 245)
650 x 293 mm; z Andrássyho zbierok

+ Kópie M. von Schwind (ca. 1835), atď. - Herucová / Novotná 2008Crispijn de PASSE 

p329

Nočná serenáda, Milenecký pár, Traja nápadníci, zo série medirytín (fašiangový karneval?), 1612
(viola di braccio, husle, klavichord - lutna); - Kat. Tance a slavnosti 16.-18. století, NG Praha 2008, obr. 47 na s. 88 (Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam)


p329 a-c Zvyšky výjavov zakomponovaných do výmaľby stien v sále na poschodí, ca. 1630
LEVOČA, Hainov dom (č. 40) na námestí
Medvecký, in: DSVU - Renesancia 2009 (predlohy); - NKP Levoča 2016, s. 348;
- Z. Čovanová Janošíková, in: Historia Scepusii II, 2016, s. 800-801, obr. 17 a-dp330

AESTAS CERERI S (Ceres - alegória Leta, č. 2) a i., bordúry na medirytinách zo série personifikácií 4 ročné obdobia podľa M. de Vos
Znač. "Martin de Vos jnventor - Cr. de Pass f. et excudt" (Holl. Dutch XI, 199 Nr. 560-563)


p330 a Motívy zakomponované v podstropnom vlyse miestnosti na poschodí, 1. pol. 17. stor.
LEVOČA, Hainov dom (č. 40) na námestí
Dvojica labutí so žabou, veverička, vtáci, ovocie, atď.p331

Diana premieňa Aktaeona na jeleňa, zo série 103 medirytín (Metamorphoseon Ovidianarum), 1603
"Actaeon in cervum. Ovid. 3 Met." - (Holl. Dutch Flemish XV, s. 287, č. 852; Veldman, I. M.: Profit and Pleasure. Print books by Crispijn de Passe. Rotterdam 2011, Vol. 4, s. 73 n., 189-240, 317-384)
p331 a Fragmenty nástennej maľby na severnej stene miestnosti na 1. poschodí vstupnej veže, dat. 1639
KEŽMAROK, Hrad
Janošíková 2009, s. 49 (predloha); - Čovan, SA 2011/1-2, s. 102;
? Alebo kompoz. rytiny Jeana Mignona podľa kresby Luca Penniho (Vacková, obr. 317 na s. 364)" - M. Togner, rec.: (J. Vacková, Nizozemské malířství 15. a 16. století. Československé sbírky. Praha 1989). ARS 1991, č. 2, na s. 162
(alebo podľa "Diana a Aktaeon" od É. Delaune)? - Z. Čovanová-Janošíková: Renesančná výzdoba Kežmarského hradu a jej ideové východiská, in: N. Baráthová a kol.: K stavebným dejinám Kežmarského hradu. Zbor. z odbornej konferencie 2014, s. 98-113; - Čovanová Janošíková, in: Historia Scepusii II, 2016, s. 803, obr. 19 d

Giovanni Antonio PELLEGRINI (1675 - 1741)

p332

Panna Mária Ružencová s dieťaťom a svätci (sv. Dominik, Katarína zo Sieny, Bernard?), rytina (univ. tézy) Georg Philipp st. Rugendas podľa Pellegriniho olt. obrazu z r. 1722 v kostole Sankt Mang vo Füssen
Kat. Rugendas 1998, č. 1204 (bez inventora!)
p332 a Franz Xaver Wagenschön: Sv. Dominik s Ružencovou Pannou Máriou (dostáva ruženec), obraz boč. oltára, 1771
MODRÝ KAMEŇ, hradná kaplnka
Petrová-Pleskotová 1983, obr.; - K. Garas, rec. PP-83, MÉrt. 1984/3 (Wagenschön);
/odvodená kompozícia celku, póza svätca a Madony; Ježiško opačne, bez anjelov a ostatných svätcov/p333

Kristus uzdravuje chromého, rytina (univ. tézy?) podľa obrazu z r. 1730 na ľavom boč. oltári Karlskirche vo Viedni
Pellegriniho olejová skica k olt. obrazu z Esterházyho zb. v Szépművészeti Múzeu Budapest, replika v KHM Wien (inv. č. 1585, ol/pl 96 x 53 cm; - Kat. KHM, tab. 247; - Kat. Prinz Eugen u. seine Zeit, Schlosshof 1986, č. 6.16). + Zmenšená replika podľa olt. obrazu v zámockej obrazárni Opočno.
p333 a Kópia, pol. 18. stor.
(Fototéka ÚDU SAV neg. 4.519)
Olejomaľba na rytine podlepené plátnom, 109 x 61,5 cm; 1981 v kláštore alžbetínok

p333 b Kópia, olejomaľba na plátne?
(umelec. obchod, vystavené na Nostalgia 2005/6; = z alžbetínok?)


+ Kópia, 2. pol. 18. stor. v Olomouci (M. Togner a kol.: Olomoucká obrazárna III, Olomouc 2008, s. 85); + Kópia, ol/pl 65 x 35 cm v Pécsi (Biskupský palác, ev. č. Fes-075); - E. Buzási: A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 2016/1, s. 83, č. 126, obr. 50 na s. 84: "rakúsky mal., 2. pol. 18. stor., redukovaná kompozícia podľa verzie v Opočne"
(+ pendant Zasnúbenie P. Márie podľa L. Giordana)

Georg PENCZ (1500 - 1550)

p334

Sedem slobodných umení, cyklus medirytín, 1541
B 110; - Holl. German, č. 82-88


p334 a-f Sgrafitá v 6 arkádach atiky, 1663
POPRAD, zvonica pri far. kostole
Zvyšky sgrafitovej výzdoby naposledy obnovené 1924, zničené r. 1958. - Z. Janošíková-Čovanová, PaM 3/2014 (predlohy)
Na atike boli postavy (apoštoli, evanjelisti, svätci a personifikácie) označené nápisovými štítkami a nápisy. Na severnej strane "Slobodné umenia" podľa Pencza, ich poradie prehodené, "Grammatica" chýba (namiesto nej prvý zľava bol kráľ Dávid) - Musica (5) - Geometria (6) - Astrologia (7) - Dialectica (2) - Rhetorica (3) - Arithmetica (4) /na západnej strane nasledoval Jakub Väčší a ďalší apoštoli/.    

(334X)

Medirytinové ilustrácie Georga Pencza k Starému zákonu (1531) boli použité ako predlohy pre glazované renes. kachlice z hradu Červený Kameň, po 1556 (fragmenty dnes v Archeologickom múzeu SNM Bratislava); - Š. Holčík, in: DSVU Renesancia 2009, s. 920-921, č. 283 (predlohy): Abraham vyháňa Hagar (B.3; Holl. German, 3; Landau 3; Holčík, obr. s. 921); Lót s dcérami na úteku zo Sodomy (Holl. German, 13); Dávid pozoruje Bethsabe v kúpeli (Holl. German, 14; exemplár v SNG, G 670).

Nicolas PERELLE (1631 - 1695)

p335

Krajina s ruinou stĺpového chrámu, medirytina, pol. 18. stor.
(č. 2) z albumu krajinárskych motívov, vyd. Pierre Mariette v Paríži; znač. "Perelle Inventor et fecit - Cum Privilegio Regis Mariette excudebat" (UBI Roschmann XXVI, p. 52)
p335 a Carpoforo Tencalla, krajina z cyklu fresiek v lunetách klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
(ďalšie krajinárske motívy cyklu odvodené z rytín Nicolasa Beatrizeta, Johanna Wilhelma Baura, Israela Silvestre; - JM 2015)Johann Andreas PFEFFEL (1674 - 1748)

p336
Frontispice a 30 medirytinových ilustrácií, 1724 (in: Bohuslav Balbín, "Vita B. Joannis Nepomuceni Martyris /.../ Scalpro & sumptibus Joannis Andreae Pfeffel, Caesarei Chalcographi", Augsburg 1725)
Exempláre aj v UKBa (sign. LF497, Sch2041); vydanie Augsburg 1730 (sign. 25D13855, 21D62525); - K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice
v Bratislave. Ba 2018, s. 77

p336.1 Sv. Ján Nepomuk spovedá českú kráľovnú Žofiu (č. 10)

p336.1 a Johann Lucas Kracker, medailón na stene boč. kaplnky sv. Jána Nepomuka, 1757
ŠAŠTÍN, pútny kostol Sedembolestnej Panny Márie
(Stranovo prevrátene, upravené)


p336.2 Sv. Ján Nepomuk putuje k Paládiu do Boleslavi (č. 20)

p336.2 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 1086)
Ol/pl, 90 x 71 cm

p336.2 b Andreas Zallinger, obraz boč. oltára, kon. 18. stor.
TOPOĽČANY, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie

p336.3 Sv. Ján Nepomuk ako ochranca (č. 29)
Aj iná verzia, ilustrácia vo vyd. (pred 1729), p. 29: "Seel: Ioannes ein Wunderthater, und Patron Böheims
und Teutschlands"

p336.3 a Josef Kurtz: Ján Nepomuk ochranca mesta a krajiny, olejomaľba, 1726
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 252)
Ol/pl, 194 x 126 cm; znač. "Jos. Kurtz Pinxit 1726"; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 17-18; - Kat. Svätci v strednej Európe, Ba 1993, s. 158; - Z. Szilárdfy: Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János kultuszában és ikonográfiájában, in: Ikonográfia - Kultusztörténet. Képes tanulmányok. Budapest 2003, s. 203-204 a pozn. 5, obr. 365, 366.
/odvodené, len póza svätca a kompozícia celku/


p336.3 b Spišský maliar, obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
SPIŠSKÉ PODHRADIE, kostol Milosrdných bratov
Erb Čiech vymenený za Uhorsko


+ Ján Nepomuk ako ochranca, obraz boč. oltára, erby Rakúska a Čiech, Radoszowy, ca 1730 (KZSP t. VII. woj. Opolskie, z. 5 pow. Kozielski, Wwa 1965, obr. 54)


p337

Sv. Anna (aleg. zvestovanie Anne a Joachimovi), medirytina, vyd. Augsburg, 1. pol. 18. stor.
Naspodu biblický citát: "Clamaverunt justi et Dominus exaudivit eos. Psalm 33"; - znač. "I. A. Pfeffel exc. A.V."; - Z. Szilárdfy: Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung des Verfassers III (DVD); - A. Ridovics: "Oh Bóldogságos szent Anna...", in: Zb. Maradandóság és változás (Ráckeve 2000), Budapest 2004, obr.
/Anna kľačí, hore Trojica na nebesiach, od Ducha Sv. lúč odrážajúci sa od medailónu/štítu s Immaculatou, ktorý drží anjel, v pozadí v krajine anjel zvestuje Joachimovi; v popredí uprostred králici ako predzvesť Veľkej noci/
p337 a Spišský maliar, obraz boč. oltára, okolo 1760
SMOLNÍCKA HUTA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Ol/pl, 180 x 120 cm; (pendant Videnie sv. Antona Pad.)

+ Olejomaľba, pol. 18. stor. (zb. Z. Szilárdfyho)p338

Duša trpiaca v očistci, medirytina, 1. pol. 18. stor.
K. Moisan-Jablońska: Obraz Czysćca w sztuce polskiego baroku. Wwa 1995, obr. 37 na s. 59; s latin. nápisom naspodu: "Dei illi Dominus invenire miseri/cordiam a Domino", na listine: Miseremini mei. Iob..."; + Iný variant, anonymná rytinová ilustrácia - namiesto plameňov a listiny oblak s okrídlenými hlavičkami, na stuhe: "MISERERE MINI MIHI" (Szilárdfy III, 2008, CD 113)
p338 a Spišský maliar, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
Ol/pl, 155 x 98 cm; naspodu biblický citát (Jób 19) v nemčine. Z vyradených obrazov neznámej proveniencie, deponovaných v kostole sv. Ladislava.
+ Obrazy vo far. kostole v Prudniku a /stranovo prevrátene/ v kostole sv. Vojtecha, Krosno 1777 (Moisan-Jablońska 1995, obr. 38, 39)

    

p338x2

"Zobrazenie dobrého rehoľníka", medirytina, Augsburg, 1. pol. 18. stor.
Na rytine označený ako novic ("Idea novitij perfecti"), na ktorého útočia diabol, telo a svet; nápisy v latinčine. - K. Moisan-Jablońska: Obrazowanie walki dobra ze złem. Warszawa 2002, s. 345 n., obr. 279
p338x2 a Olejomaľba, zač. 18. stor.?
BRATISLAVA, GMB (A 963)
Ol/pl, 91,5 x 66,5 cm; nápisy na stuhách nemecky: "Wahre Conterfatzt eines recht geistlichen Ordens und Kloster menschens";
"Stredoeurópsky maliar z prelomu 17.-18. stor.: Zásady rehoľníka - Pravda o slove Božom" (Web umenia)+ ďalšie príklady týchto zobrazení v poľských mužských a ženských kláštoroch (na kríži mníška: "Wyrażenie doskonalej zakonnicy"), nápisy na páskach v poľštine; - Moisan-Jablońska 2002, obr. 280-282)

Paolo PIAZZA (kapucín Cosimo da Castelfranco, 1560 - 1620)

p339

Cirkev bojujúca (Videnie sv. Dominika - Kristus rozdáva sväté zbrane), medirytina Raphael II Sadeler, 1607
Grafická reprodukcia podľa zanik. obrazu P. Piazzu na hlav. oltári kostola kapucínov v Augsburgu (namaľ. pre Marcusa Fuggera s bratmi?); aj replika vo Viedni, 1607?.
Rytina znač. "P. Piazza pinxit. Raphael Sadeler Iunior Ex Debito Meritissimo Libens DD Monaci Anno Dei Dom MDCVII..." (Exemplár UBI Roschmann XVIII, s. 81); vych. z Veroneseho Korunovania P. Márie. - Kat. Sadeler 1992, č. 80; - M. Šroněk: De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy. Praha 2013, s. 19-20, obr. 5 na s. 149
p339 a Kópia(?), olejomaľba na medi, zač. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (1991 ukradnuté)
28 x 23 cm, neznač.; - Vaculík 1985, kat. 233 ("A. Elsheimer"); - Papco, Múzeum 1992, s. 21-23 ("H. Duvivier"); - Papco 2003/I, č. 2 na s. 24 ("Paolo Piazza - dielňa")
(mierne modifikované - Sv. Dominik s Františkom bez zemegule; Kristus bez kopijí v ruke, atď.)


p339 b Sv. Dominik so sv. Františkom z Assisi a Mária na obraze Všetci svätí
na hlav. oltári, 18. stor.(?)
BYTČA, far. kostol Všetkých sv.
(Dvojica so sv. Vavrincom od chrbta a Katarína na oblaku vpravo z Rubensovej kompozície)

p339 c Všetci svätí, obraz hlav. oltára, 1762
HRUŠOV, far. kostol Všetkých sv.
(prekomponované na výškový formát oltárneho obrazu, upravené - figúry Panny Márie a sv. Pavla apoštola oproti v hornej časti upravené, ich gestá zmenené - Mária ako orodovníčka, Pavol s knihou v ruke spustenej pred telom, Kristus so svojím krížom namiesto kopijí v zdvihnutej pravici, atď.)


+ Kópia Vincenzo La Barbera, 1616 (Print Quarterly 4/2008, obr. 34 na s. 55); + Rubensova olejomaľba v Lyone (Kat. Sadeler 1992, s. 59: "podľa Sadelerovej rytiny"); + Olejomaľba, 17. stor. (Kalwang, fara) - redukovaná verzia; + A. M. Wolfgang podľa J. Umbacha: Sv. Dominik a František ochraňujú zemeguľu pred trestom Božím, medirytinová ilustráca (in: M. Hemer: Vita et admiranda historia..., Augsburg 1694) - reduk. kompozícia bez ostatných svätcov; + H. Duvivier, olt. obraz v pohrebnej kaplnke, Breitenbach, ca. 1630 (Egg 1972, s. 150-151) - odvodená kompozícia, stranovo prevrátene;Giovanni Battista PIAZZETTA (1682 - 1754)

p340 - p350

Bernard PICART (1673 - 1733)

p350x2

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, medirytina, 1734
Ilustrácia antifrantiškánskeho spisu E. Albera z pol. 16. stor. (vyd. Amsterdam 1734); zobrazenie svätca prijímajúceho stigmy za prítomnosti mnícha Leona vychádza z kompozície P. P. Rubensa (obraz z r. 1616 z kostola kapucínov, dnes WRM Köln; medirytina Lucas Vorsterman; - CRB VIII, vol. I., s. 138-142, č. 90, 90b, obr. 155, 158); aj kópia A. Van Dycka podľa Rubensa (lavírovaná perokresba s čiernou kriedou, Musée du Louvre, Cabinet des dessins; - CRB, č. 90a)
Póza sv. Františka s rozpaženými rukami obvyklá na ilustráciách františkánskych tlačí a rôznych vydaní jeho "Vita": medirytina Francesco Villamena (in: "S. Francisci historia", Rím 1594, č. 45); + taliansky grafik, frontispice (in: Marcos de Lisboa, "Croniche de gli ordine instituiti dal P.S. Francesco Venice", Benátky 1597-1608, zv. II.); + nezn. rytec (in: A. Vaccarius, "Magni S. Francisci vita", Rím 1603); + titulný list (in: "Missae propriae festorum Ordinis Fratrum Minorum...", Antwerp 1644); + titulný list (in: "Tabula celeberrimi Capituli Generalis Ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiae s.p.n. Francisci", Rome, 1664), atď.; - http://web.sbu.edu/friedsam/scan/
p350x2 a Josef Kurtz, obraz boč. oltára, 1735
BRATISLAVA, klášt. kostol františkánov


Kompar.: Mátyás Scherviz, olt. obraz (identická postava mnícha Leona zacláňajúceho si oči)

    

Jean-Baptiste Marie PIERRE (1714 - 1789)

p350x3

Únos Európy, medirytina Louis Simon Lempereur, 1750
Rytinová reprodukcia olejomaľby (dnes v Dallas Museum of Art)

p350x3 a Triumf Galathey, klenbová maľba sály na poschodí, ca 1790?
MARKUŠOVCE, pavilón "Dardanely" pri kaštieli Wolfganga Mariássyho
Petrová-Pleskotová 1983, s. 82 a pozn. 190
(stranovo prevrátene, upravené; Europa zmenená na Galatheu s delfínom namiesto býka; orol-Zeus v oblakoch vypustený, celok na ľavej strane doplnený ďalšími postavami a zalesneným skalnatým pobrežím; Polyfemos chýba)
Ďalšie zo šiestich mytologických výjavov na klenbe sály podľa J. Amigoniho ("Venuša a Adonis"; "Bakchus a Ariadna"), S. Concu ("Neptún a Amfitrité"), a L. Giordana ("Paridov súd")

Jean PILLEMENT (1728 - 1808)

p351

Chinoisserie, séria medirytín podľa návrhov J. Pillementa
Návrhové kresby (Kat. aukcia Basel 1979, č. )
Maľby na stenách "čínskeho salóna", 1770-te r.?
HUMENNÉ, kaštieľ:
p351 a Čínska rodina v záhrade
p351 b Toaleta v stane a i.
Medvecký, in: DSVU Barok 1998 (predloha); - opak. Papco 2003/II: "podľa Pillementových grafík"

p352

Horská krajina s mostom a figurálnou štafážou, lept Ferdinand Landerer, Viedeň 1790/92
Dedikácia Márii Lujze, manž. Leopolda II., znač.: "peint par Pillement... d'apres le Tableau original de meme grandeur, au Cabinet de Mr. de Reiter" (MG Brno, inv. č. 949 Z231; GMB, inv. C 7074); - M. Smoláková 1988, s. 226, obr. s. 230
p352 a Nástenná maľba hudobného salóna, okolo 1800
BRATISLAVA, Michalská 10
Miestnosť na 2. poschodí uličného krídla meštianskho domu železiarskeho obchodníka Zechmeistra. Výmaľba miestnosti objavená 1975 a zrekonštruovaná (VŠVU). Jedna z piatich krajiniek v dekoratívnom empírovom panelovaní na stenách. - M. Smoláková: Nástenné maľby
v dome č. 10 na Michalskej ulici v Bratislave, in: Problémy umenia 16.-18. storočia. UVÚ SAV Bratislava 1987, s. 254 (predloha); - Smoláková, in: Pamiatky a príroda Bratislavy 10/1988,
s. 220-238, predloha s. 226, obr. s. 230; - M. Herucová, Krajinky J. J. Mullera v európskych paralelách. Acta Musaei Scepusiensis 2012, s. 33-51, obr. 5 a,b na s. 35

Giovanni Battista PITTONI (1687 - 1767)

p353 - p359

Andrea POZZO S. J. (1642 - 1709)

p360

Rytinové ilustrácie traktátu "Perspectiva pictorum et architectorum", Rím 1693 (I) - 1700 (II); 100 medirytín Vincenzo Mariotti a Benoit Thibout, 1693
1. vyd. latinsko-talianske v Ríme ("Typis Joannis Jacobi Komarek Bohemi apud S. Angelum Custodem"). Latinsko - nemecké vyd. "Der Mahler und Baumeister Perspectiv" I-II, Augsburg 1708 a 1711 a neskoršie vyd.; + Anglicko - latinské vyd. I. zväzku Londýn 1707, rytinové kópie John Sturt (reprint Dover Press, New York 1989).
B. Kerber: A. Pozzo; - V. De Feo / V. Martinelli: Andrea Pozzo. Milano 1996; - B. Marry: Le traité de perspective d´Andrea Pozzo, in: Kat. Les cieux en gloire, Musée Fesch, Ajaccio 2002, s. 313-323; - Alberta Battisti (ed.): Andrea Pozzo. Milano - Trient 1996.

p360.1 Konštrukcia mimostrednej kupoly (I, Fig. 91)
Perspektívny systém iluzívnej kupoly v San Iganzio z r. 1693 (Kat. Artificio et elegantia, Regensburg 2003, č. 59)

p360.1 a Christoph Tausch, freska na prednej časti klenby lode, 1712/15
TRENČÍN, kostol piaristov (pôv. jezuitský sv. Františka Xavera)
Cincík 1943, s. 15-29; - Dziurła: Christoph Tausch uczeń A. Pozza 1991, s. 98-107, 258-264; - DSVU Barok 1998, č. 218 (JM); - Medzi zemou a nebom 2009, s. 38-43 (BB, JM) + ostatná lit.

p360.1 b Stephan Vörös, maľba na prednej klenbe lode, pred 1745
KOŠICE, kostol dominikánov
Kostol s iluzívnymi maľbami na klenbách poškodený požiarom 1745, renovovaný 1754-56;
I. Gojdič / S. Paulusová / K. Zvedelová: Kostol dominikánov v Košiciach. PaM 2006/4, s. 2-8; - Szabolcs Serföző: Zur Geschichte des "Pozzismus" in Ungarn, in: H. Karner (Hg.): Andrea Pozzo. Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten. Wien 2012, s. 119-120 (lit.)


p360.1 c Maľba na klenbe kaplnky pri kostole, 2. pol. 18. stor.
TEPLIČKA nad Váhom, areál far. kostola
/redukovaný motív mimostrednej kupoly?/


+ Pozzova iluzívna kupola býv. kostola jezuitov vo Viedni, 1703 (replika Peter Krafft); + iluzívna kupola Katedrály v Gozo (Malta), 1734; + nespočetné príklady použitia predlohy iluzívnej kupoly
vo freskách po celej Európe v 18. storočí

p360.2 Konštrukcia fiktívneho triumfálneho oblúka (II, Fig. 55)
Medirytina "G. C. Bodenehr sc."

p360.2 a Johann Stephan Bojack a Anton Schmidt, freska triumfálneho oblúka na čelnej strane klenby lode, 1752/53
PRIEVIDZA, kostol piaristov
PaM 1992, obr. (predloha); - Z Pozzovho traktátu (II, Fig. 59) odvodená aj obežná archit. po stranách klenby lode. - DSVU Barok 1998, č. 263 (JM) +lit.; - Medzi zemou a nebom 2009, s. 76-83 (BB, JM) +lit.


Podľa Pozzovho traktátu skonštruovaná aj zjednodušená obežná iluzívna stĺpová architektúra na klenbe presbytéria kostola dominikánov v Košiciach, s apoteózou sv. Dominika (Tomáša Akvinského?) v priehľade na nebo

p361

"DELINEATIO PICTURAE IN FORNICE TEMPLI / S. IGNATII", rytinová reprodukcia fresiek na klenbe lode S. Ignazio (Apoteóza sv. Ignáca z Loyoly, alegórie Svetadielov, atď.)
Medirytina G. Frezza a A. Westerhout (Perspectiva pictorum..., pars II, fig. 100 v 2. vydaní, Rím 1702); - Kerber: Pozzo, obr.; (exempláre The British Museum, Graphisches Kabinett Stift Göttweig, atď.)
p361 Stephan Vörös, maľby na klenbe lode, pred 1745 (1756)
KOŠICE, kostol dominikánov
Iluzívna architektúra len veľmi zjednodušene preberá z predlohy celkový rozvrh; maľby viackrát úplne premaľované zreštaurovali 2006; - Serföző 2012, s. 119-120 (predlohy)
a) Obežná iluzívna architektúra s triumfálnym oblúkom na čelnej strane
(figurálna skupina v priehľade stranovo prevrátene)
b) po stranách klenby zakomponované alegórie Svetadielov
(označujúce nápisy vymenené - ASIA ako EVROPA, atď.)
c) prevzaté aj niektoré jednotlivé figurálne motívy
(skupiny anjelov, stranovo prevrátene)

  

p362

Mystické zasnúbenie sv. Kataríny, obraz na boč. oltári v jezuitskom Univerzitnom kostole
vo Viedni, 1707?
Oltár patrónky filozofov, vľavo 4. zadný. - Kerber: Pozzo, obr. 66; - Knall-Brskovsky, WJfKg 40/1987, s. 166


p362 a Christoph Tausch(?), ústredný obraz niekdajšieho hlav. oltára, okolo 1700?
KREMNICA, hradný kostol sv. Kataríny (múzeum)
Oltár zaniknutý, zachovaná len archivna fotografia celku a sochy svätcov (MMM Kremnica)p363

Sv. František Xaver, medirytina Elias Christoph Heiss, pražské univ. tézy 1719
NK Praha, Th 377 (manuscriptorium.com)
p363 a Olejomaľba
BRATISLAVA, kláštor jezuitov(?)
Ol/pl, ovál na výšku (J. Haľko / Ľ. Rojka: Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773. Ba 2015, obr.
s. 192)


p363 b Andrea del Pozzo (pripis.), olejomaľba, okolo 1700?
POŽEGA, Diecézne múzeum
Discovery Baroque Art (MWNF - Museum with No Frontiers)

p363 c Spišský maliar, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
NKP Levoča 2016, s. 231, obr.; obrazy oválneho formátu (pendant Sv. František Borgia)

Adam van QERT (van Ort)

q364

Ukrižovanie (Kristus na kríži s Máriou, Jánom a M. Magdalénou pod krížom), medirytina Raphael Sadeler I
Exemplár zo súkrom. zbierky reprod. M. Karpowicz, Rocznik Historii Sztuki, XX/1994, obr. 38 na s. 159


q364 a Paul Juvenel (pripis.), Mária (s rukami skríženými) na tabuľovej maľbe  » Ukrižovanie na krídle Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, far. kostol ECAV
(Sv. Ján z Ukrižovania H. Goltziusa; Kristus na kríži podľa Chr. Schwarza). - Medvecký, Ars 2003, s. 104-105, obr. 6 a-d (predlohy); - DSVU Renesancia 2010, s. 845-847 (JM)    

katalógtop