Johann Ernst MANSFELD (1739 - 1796)

m264

Sv. Jozef Kalazanský so žiakmi pred Pannou Máriou, medirytina, po 1767
Znač. "J. E. Mansfeld sc. Viennae"; + Kópia nezn. rytec, 1800/1810 (A. Koltai 2010, č. A.54)
m264 a Olejomaľba na menze oltára v boč. kaplnke, 1776/90
TRENČÍN, kostol piaristov (pôv. jezuitský sv. Františka Xavera)
Papco 2005: "Zallinger"; - Koltai 2010, č. B.43
/pridaný anjel s planúcim srdcom a (jazykom?) pri Márii; namiesto chlapca donátor v šľachtickom odeve = "Jozef II. v chlapčenskom veku"?/+ Podľa Mansfeldovej rytiny aj votívny obrázok piaristu Stephana Daniela (Benedictus a Sanctissima Trinitate, 1734-1812), po 1767 - Szilárdfy(?); + Sátoraljaújhely, olt. obraz (Koltai); + vo Veszpréme maľba v nike na fasáde, pred 1780; v kostole bol boč. oltár sv. Jozefa Kalazanského s obrazom od F. X. Büchera, 1840/50 (1911 nahradený novým?) - Koltai 2010, č. B.65

    

m265

Sv. Jozef Kalazanský so žiakom, medirytina, 1767/70
A. Koltai 2010, č. A.39 (A. Mansfeld); + Mezzotinta? nezn. autor (ÖNB)


m265 a Franz Schön, olejomaľba, 1820
SVATÝ JUR, kláštor piaristov
/celé postavy, pridané pozadie/ (foto PÚ SR - Pisoň 1952)

m265 b Olejomaľba, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 3915)
Ol/pl, 130,5 x 87,5 cm, ovál v obdĺžniku, aj s kartušou s nápisom, 1971 kúpené z Krupiny (Keleti, Fontes 1983, s. 134, č. 93)

m265 c Olejomaľba, kon. 18. stor.
(Fototéka ÚDU SAV)
Identická kópia podľa grafiky (ako obraz v SNG), drobné odlišnosti v detailoch orámovaniaSebastian(?) MANSFELD 

m266

Anjelici nesú obraz andrássyovskej Madony s Ježiškom a pohľad na hrad Krásna Hôrka, medirytina, 1790
Obraz Madony na hlav. oltári hradnej kaplnky na Krásnej Hôrke.
Aj Dorneckova kópia podľa Mansfelda, 1835 (ilustr. in: Jordánszky; krajina naspodu zredukovaná, bez súsošia Jána Nep. a erbu Andrássyovcov)


m266 a Jozef Czauczik, olejomaľba
BETLIAR, kaštieľ(?)
M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 24, obr. s. 26 ("upravené, ako Cranachova P. Mária Pomocná" /?/)
/anjelici zmenení, v spodnej časti namiesto schematického pohľadu skutočná krajina s hradom Krásna Hôrka/   
Carlo MARATTA (Maratti, 1625 - 1713)

m267 - m285

Pietro MARCHESINI 

m286

Mária Immaculata, medirytina, 1729
Poprsie v oválnom orámovaní na výšku, po obvode hore: "MATER PVRISSIMA ORA PRO NOBIS".
m286 a Andreas Zallinger(?), olt. obraz
CHTELNICA, far. kostol
/celá figúra s anjelmi okolo/

+ Kompar.: gesto Márie na olt. obraze "Immaculata s anjelmi" Giuseppe Rossiho (medirytina Pietro Leone Bombelli, 1759)Agostino MASSUCCI 

m286x2

Apoteóza sv. Jána Nepomuka, medirytina Giovanni Battista Sintes, Rím 1727
Znač. "Agustino Massuccius inv. et del. - Io. Baptista Sintes Scul. Romae 1727". Titulný list prehlásenia kardinála Alvareza Cienfugeos SJ ku kanonizácii sv. Jána Nep. (Kat. Svatý na mostě, Praha 2009, obr. s. 68)


m286x2 a Franz Schön, anjelik s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
VEĽKÉ RIPŇANY, kat. kostol
M. Herucová, in: Umenie na Slovensku v hist. a kultúrnych súvislostiach 2007, Trnava 2008, obr. 7 na s. 59 (Archív PÚ SR neg. 195.012)
(Póza svätca zmenená, anjelik s prstom na ústach vľavo z F. A. Maulbertscha)    

Jean MATHIEU / MATHEUS (1590 - 1672)

m287

Boreas a Oreithyia ("Rapt d´Orythie, Lib. VI."), medirytinová ilustrácia, 1619
In: Nicholas Renouard, Les Métamorphoses d'Ovide, Traduites en Prose Françoise, et de nouveau soigneusement reveues, corrigées en infinis endroits, et enrichies de figures a chacune Fable. Avec XV. Discours Contenans l'Explication Morale et Historique…, Paris 1619 (rozšírené vyd. 1637), ilustrácia na s. 177.
(Kompoz. vychádza z drevorezovej ilustrácie Virgila Solisa (1563);
Ďalšie komparácie a analógie (+ zoznam)


m287 a Carpoforo Tencalla, freska na strope miestnosti na poschodí, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 2015, s. 122-123, obr. 137, 138Franz Anton MAULBERTSCH (1724 - 1796)

m288 - m294

Claude MELLAN 

m295

Sv. Ignác z Loyoly (Videnie v La Storta), medirytina
Kat. Mirabili disinganni. Andrea Pozzo pittore e architetto Gesuita. (R. Bösel, L. Salviucci Insolera, ed.). Roma, Istituto Nazionale per la Grafica 2010, s. 104, Fig. 104


m295 a Obraz boč. oltára, 1699
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
Obrazy dovezené z Banskej Bystrice 1699?
NKP Levoča 2016, s. 214-215 ("1697"); v nadstavci Sv. Ladislav
/postava svätca stranovo prevrátene, v hornej časti doplnený Kristus s krížom a anjelikmi na nebi/Giustino MENESCARDI (v Benátkach 1751-76)

m296

Ecclesia (Religio), rytina a akvaforta Francesco Bartolozzi podľa Menescardiho fresky (v  Benátkach?)
Znač. "I. Menescardi pinxit - Fra. Bartolozzi scul. - appo Wagner, Venezia C.P.E:S.", ca. 1745/50?; - Le Blanc 82; - Exempláre v múz., Oradea (Silaghi, Anna Martin: Gravura Venetiana din secolul al XVIII-lea in colectia muzeului Tari Crisurilor. Ars Transilvaniae II/1992, s. 113-119, na s. 115 a obr. 2) a Brukenthal Muzeul Brukenthal Sibiu (Csáki 1906, s. 9; - A. Avram, Kat. Gravura italiana, sec. XVI-XIX, Sibiu 1976, č. 70: "Religio"; - Anna Martin: Gravuri din Settecento-ul venetian pastrate la Oradea si Sibiu. Ars Transsilvaniae XII-XIII/2002-2003, s. 225-226, kat. 11 na s. 235 + lit., obr. 1; + A. Martin, kat. Oradea 2005, č. 143 na s. 143 +lit.: "Triumf Viery"); + Staatsgalerie Stuttgart, Graph. Sammlung, inv. č. A 28438
m296 a Anton Schmidt: Alegória Viery (Triumf katolíckej Cirkvi), freska klenbového poľa lode, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Medvecký, in: DSVU Barok 1998, č. 476 (predloha); - JM 2006a, s. 104 a pozn. 33; - JM 2013, s. 148, obr. 139, 139a; kat. I.16c;
/anjelik s kľúčom vpravo iný, anjel so skríženými rukami vynechaný, zakomponovaný na klenbovom poli v zadnej časti lode/


m296 b Konrád Švestka, návrhová kresba klenbovej maľby
BRATISLAVA, SNG (K-18555)
Beňová / Chmelinová 2013, s. 178-179;
Ústredná figúra Cirkvi stranovo prevrátená, anjel a anjelici rozmiestnení po obvode klenbového poľa 8 x 8 m (realizované?)+ Joseph Keller, freska na klenbe lode far. kostola v švajčiarskom Cham, 1785 (Herbst des Barock 1998, s. 406, Taf. 39 na s. 155; predloha neuvedená)

m296.1 Anjel na oblakoch
(Polpostava na oblaku, s ruakmi prekríženými, cez plece hľadí dole)
Kompar.: kresba anjela v indentickej póze Charles Le Brun


m296.1 a Anton Schmidt, anjel na zadnom klenbovom poli v lodi, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16d

m296.1 b A. Schmidt, anjel na olt. obraze Sv. Peter z Alcantary
BRATISLAVA, SNG
JM 2013, kat. II.38 +lit.; - Obraz z oltára v Loretánskej kaplnke kláštora františkánov v Kremnici

m296.1 c Konrád Švestka, anjel a anjelici na návrhovej kresbe (nerealizovanej?) klenbovej maľby
BRATISLAVA, SNG (K-18551)
Beňová / Chmelinová 2013, s. 178-179;
/anjelik s vínnou révou s hroznami nad hlavou vľavo, anjel a anjelik vpravo/
Matthaeus MERIAN st. (1593 - 1650)

m297 - m305

Valentin METZINGER (1699 - 1763)

m305x2

Maria Immaculata (Maria Victoria), medirytina Jeremias Gottlieb Rugendas, Augsburg 1749
Metzingerova kresba podľa staršej predlohy; znač. "Valentinus Metzinger delineavit Luboci"; + Aj Rugendasova ďalšia verzia, vyd. J. D. Herz st. v Augsburgu, s nápisom naspodu: "SODALITATIS TEUTONICAE LABACENSIS 1750" (Linz, Graphische Sammlung Nordico, inv. Stb 58)
m305x2 a Stephan Schaller, býv. oltárny obraz
GYŐR, Xantus János Múzeum
Z hlav. oltára z kostola uršulínok v Győri

m305x2 b Slovinský maliar, olejomaľba
KROMBERK, far. kostol
/odvodené (Adam a Eva)/


+ F. J. Spiegler, freska z cyklu v lunetách nad oratóriami v lodi, 1747 (Zwiefalten); + V. Metzinger(?), olejomaľba z Valesova, oválny formát, stratené (First 2000, obr. 29)

Martin van MEYTENS 

m306

Arcivojvoda Jozef ako dieťa, medirytina Gabriel Bodenehr ml.
Nadpis "IOSEPHUS Dux Austriae", cisár Jozef II. nar. 1741, v chlapčenskom veku (s črtami Márie Terézie) podľa Meytensovho portrétu (bildindex.de);
+ Medirytina Jacobus Houbraken, 1743 (A. Olszewska, Katalog rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN
w Krakowie. Szkola niderlandzka XVI, XVII i XVIII w., czesć VIII. Kraków 2013, s. 79, kat. 246, obr. 74); + variant, kópia Klauberovci v Augsburgu (Znač "Jos. et Joa. Klauber Cath. Sc. et exc. A. V.")


m306 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
Namiesto reťaze nápis na šabli    
Giovanni MIEL (Miele, 1599 - 1664)

m307

Pastier hrajúci na gajdy, medirytina, pol. 17. stor.
Znač.: "Gio Miele fecit et inv." (IB I/1978, s. 318, č. 1; - Holl. XIV/1956, s. 34, č. 11)


m307 a Kópia, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1800)
Ol/pl, 107,5 x 155 cm; znač. "V. G. F." - Z. Ludiková: Poznámky k strateným dielam Giovanniho Miela. In: Ročenka SNG - Galéria 2009. Ba 2009, s. 99-102, obr. 1, 2 (predloha).

Niccolò MIGNARD (1608 - 1668)

m308

Krst Krista, rytina Claude (Auguste) Duflos podľa Mignardovho olt. obrazu, ca. 1660
Znač. "peint par Mr Mignard" (B. First: Maratta 2000, obr. 75) /v orámovaní/
+ Zrkadlovo obrátená rytina Niccolò Bazin, vyd. Mariette excud. (Ján Krstiteľ vľavo, bez hornej časti s anjelmi - B. First, obr. 76) a jej verzia (kópia?); + kópia,
rytina Loisel(?), 17. stor.; + univerzitné tézy na pražskej univerzite, medirytina Bal. van Westerhout 1708 (NK ČR, Th 097); + mezzotinta Elias Christoph Heiss, Augsburg 1726 (NK ČR, Th 364) - manuscriptorium.com; + kópia D. Langlois, in: "Histoire de la Vie de Jésus-Christ", Paris 1804
m308 a Maľba na krídle tabernákulovej skrine, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
/zredukované, len ústred. figúry a kľačiaci anjel s drapériou; (Sv. Ján Evanjelista na ľavom krídle odvodený z G. Lanfranca)/

m308 b Oltárny obraz, 19. stor.?
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.794)
/zredukované, len ústred. figúry a letiaci anjel s drapériou/

m308 c Dvojica anjelikov vpravo na obraze sv. Jána Kapistrána, 18. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum


+ Mignardovou kompozíciou sa inšpiroval aj C. Maratta (olt. obraz z r. 1720 v Neapole); + Nezn. rakúsky maliar, olt. obraz v Poysdorf, 19. stor. (odvodené pózy Krista a Jána); + Príklady v Latin. Amerike - PESSCA č. 712A/713B (Kolumbia), 1040A/1040B (Peru)

Pierre MIGNARD (1610/12 - 1695)

m309

Sv. Karol Boromejský zaopatruje nemocných na mor 1576 v Miláne, medirytina François Poilly podľa Mignardovho obrazu na hlav. oltári v S. Carlo ai Catinari v Ríme, ca. 1656
(Obraz nahradený 1667 iným od Cortonu). Mignardova skica v súkrom. zb., Neapol, aj kópia Múzeum Le Havre. + Poillyho rytina stranovo prevrátene, znač. "Pierre Mignard ... pinxit Romae" (UBI - Roschmann XXIV, s. 77); - Kat. Artificio et elegantia, Regensburg 2003. č. 47, obr. s. 121.
+ Aj ďalšia rytina Johann Franck (Kaufberen, 2. pol. 17. stor.) - Kat. Heiligenporträts, Gottweig 1988, č. 121 (znač. "H. Frank sc.", naspodu: "Ora pro nobis
S. CAROLE"
, redukovaná na hlavné postavy v popredí); + Pražské univ. tézy, mezzotinta Gottfrid Heiss/Heuss 1717 (NK ČR, Th 393 - manuscriptorium.com);
+ Na šírku roztiahnutá kompoz., stranovo prevrátená, medirytina Abraham Bosse 1670 (Christine M. Boeckl: Images of Plague and Pestilence. Iconography and Iconology. Truman State University Press, Kirksville 2000, Fig. 3.3 na s. 51)
m309 a Olt. obraz, 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)


+ Olejomaľba, ca. 1731 (Diecézne múzeum, Vác) - oproti rytine stranovo prevrátenem310

Mystické zasnúbenie sv. Kataríny, mezzotinta Georg Philipp ml. a Johann Lorenz st. Rugendasovci (podľa Mignardovho obrazu z r. 1669, dnes v Ermitáži, Petrohrad)
Znač. "Georg Philipp et Ioh. Lorenz Rugendas Sculpsit et excudit Aug. Vind." zo série 158 číslovaných biblických výjavov a svätcov. - Teuscher 1998, s. 132, č. 507 (autora predlohy neuvádza)
Rytinová reprodukcia Mignardovho obrazu François de Poilly a kópia, medirytina Jeana-Louisa Roulleta (N. Gramaccini / H. J. Meier: Die Kunst der Interpretation. Französische Reproduktionsgraphik 1648-1792. München - Berlin 2003, s. 100, č. 42)


m310 a Olejomaľba, 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, kat. fara
Dole namiesto meča otvorenú knihu (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.877)   
MICHELANGELO Buonarroti (1475 - 1564)

m311

Posledný súd, freska na oltárnej stene Sixtínskej kaplnky (1536-41), medirytina Giorgio Ghisi (10 častí, vyd. G. J. de Rubeis v Ríme, 1556):
Znač. "GEORGIUS MANTUANUS FECIT" - IB 31/1986, č. 25; - The Engraving of Giorgio Ghisi. MMA New York 1985, č. 9, s. 53-55; - Kat. Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika. NG Praha 1997, č. 123, s. 261-266 (A-L); - Kat. VM Košice (L?); - Kat. L'opera incisa di Giorgio Ghisi (P. Bellini), Vicenza 1998,
s. 20-26, 213-225; - Kat. Vita di Michelangelo. Firenze 2001, č. 65-74 na s. 103-107 +lit. (A-L).
(I - s písmenami naspodu; II - s písmenami v spodných rohoch každej časti; III s figúrami zahalenými drapériou alebo tieňovaním)
Do konca 16. stor. aj viaceré ďalšie rytinové reprodukcie Michelangelovej fresky: veľkoformátové prvý Niccolo della Casa, z 12 platní, vyd. A. Salamanca 1543 (M. Bury: Niccolo della Casa's Last Judgement Dissected. Print Quarterly 27/ 2010, č. 1, s. 3 n.); potom G. Ghisi a kópia Nicolas Beatrizet (z 10 platní, vyd. A. Lafrery); atď. - La Sistina riprodotta. Gli affreschi di Michelangelo dalle stampe del Cinquecento alle campagne fotografiche Anderson, a cura di A. Moltedo. Kat. Roma 1991, s. 68-72, č. 17; + Rytina Martino Rota (M. Pelc: Rotina grafička interpretacja Michelangelova "Posljednjeg suda", in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 17/2, Zagreb 1993, s. 32-42).
Michelangelo e la Sistina: la tecnica, il restauro, il mito. Roma 1990; - Kat. Il primato del disegno. Firenze 1980, č. 750-765 na s. 276-278

311.1 Ľavá strana, časť "H" (spravodliví idú do neba)

m311.1 a Paul Juvenel (pripis.), na tabuľovej maľbe
» Posledný súd v nadstavci Thurzovho oltára "Speculum Justificationis", 1611
NECPALY, far. kostol ECAV
(3 mužské figúry na ľavej strane). Kompozícia doplnená motívmi z Posledného súdu Christopha Schwarza. - Medvecký, Ars 2003, s. 112-118, obr. (predlohy); - Galavics 2008, obr. 23 (tabuľa) a obr. 25 (Ghisi) na s. 66; - DSVU Renesancia 2009, s. 845-847 (JM); - K. Chmelinová: Necpaly, in: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Bratislava 2016, s. 67

    

311.2 Ľavá strana, časť "L" (mužské postavy vstávajúce z hrobu naspodu)

m311.2 a Paul Juvenel (pripis.), na tabuľovej maľbe  » Posledný súd
v nadstavci Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, far. kostol ev. a. v
(muž opierajúci sa o ruky). - JM, Ars 2003, s. 112-118, obr. (predlohy); - G. Galavics 2008,
obr. 23 a 25 na s. 66; - DSVU Renesancia 2009, s. 845-847 (JM)


m311.2 b,c Na tabuľovej maľbe  » Ezechielova vízia, zač. 17. stor.
KREMNICA, Múzeum mincí a medailí (K-1403/U 37)
(muž opierajúci sa o ruky, vyliezajúci muž spredu). Ostatné figúry z ďalších predlôh (Bertani/Ghisi, Fontana, Schwarz/Sadeler, Stradanus/Goltzius, Vos/Sadeler) - Medvecký, Ars 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predlohy); - Kat. MMM Kremnica 2006, s. 100-103, č. 95 (JM); - DSVU Renesancia 2009, s. 839-840, č. 202 (JM)

+ Hieronymus Francken II, tabuľová maľba Posledný súd, 1605-10 (KHM Wien - Salzburg; - aj motívy zo Schwarza a Goltziusa);
+ Torunský maliar, na obraze epitafu rodiny von der Linde, ca. 1584 v kostole P. Márie, Toruń (J. Flik, in: Niderlandyzm, s. 379, obr. 12; - aj Goltzius
a Schwarz); + Sediaci muž od chrbta opretý rukami aj na ilustrácii Biblie Matthäusa Meriana (Potopa sveta 1 M 7,17-23), 1630; /hlavu otočenú doľava/;
+ Francesco Vanni, figurálne motívy z Michelangela a Meriana na rytine Posledný súd (Internet Culturale; "Surgite morui venite ad iudicum / F. V. F")

m312

Snímanie z kríža, kresba rudkou, ca. 1533/40 (Haarlem, Teylers Museum)
Kresba pripis. Michelangelovi, prototyp kompozície, modifikovanej a doplnenej v pol. 16. stor. (G. Vasari?, D. da Volterra, N. Mostaert). Rozšírené v dielach komorného charakteru v sochárstve a rezbe 17.-18. stor.; - zrejme podľa nejakej dosiaľ neznámej grafickej predlohy. - András Szilágyi: Zwei Reliefs nach Kompositionen Michelangelos. Ars decorativa 5, 1977, s. 43-61; - J. Medvecký, Oltár Snímania z kríža v Dolnom kostole, in: Kolíska kresťanstva na Slovensku 2011, s. 236-255
m312 a Michelangelo (pripis.), kresba rudkou, ca. 1536/40
HAARLEM, Teylers Museum
(Pripisovaná aj Danielovi da Volterra, alebo Sebastianovi del Piombo). - Szilágyi 1977, obr.

m312 b Daniele da Volterra (G. Vasari?), perokresba, ca. 1550
KÖLN, súkrom. zb.
Szilágyi 1977, obr.

m312 c Podľa Michelangela?, kresba
VIEDEŇ, Albertina (inv. č. 274)
(Hnedá a biela olejová farba na hnedom papieri, 525 x 373 mm; 19 figúr, rebríky len dva). Z pôv. zbierky Alberta Sasko-Tešínskeho. Pripis. Luca Pennimu (Lit.: Braun, 54; - Albertina. Die italienische Zeichnungen (Gesamtverzeichnis, I-IV, 1992-1997)

m312 d Daniele da Volterra(?), štukový reliéf, ca. 1550
FLORENCIA, Casa Buonarroti
Szilágyi 1977, s. 44, obr.

m312 e Voskový reliéfny model, pripis. Danielovi da Volterra, 1560-te r.
FLORENCIA, Museo Nazionale del Bargello
(Truong 2011 - web)

m312 f Nicolas Mostaert, slonovinový reliéf, 1579
FLORENCIA, Palazzo Pitti
(doložený 1579 u Mediciovcov spolu s ďalšou replikou, dnes vo Vatikánskych zb.). - Szilágyi 1977,
s. 44, obr. 5


m312 g Mostaertov reliéf
VATIKÁN, Musei Vaticani
Kat. Treasures of Vatican, MoMA New York 1993, s. 114, č. 53

m312 h Slonovinový reliéf
Aukcia Alain R. Truong (Marc Arthur Kohn, Monte Carlo 28. 7. 2011);
- "sur support d´ardoise", 29 x 22,5 cm; "podobný Mostaertovmu vo Vatikánskych múzeách"


m312 i Mostaertov(?) slonovinový reliéf
LYON, Musée des Beaux-Arts
(s rámom 34,9 x 24,5 cm); - Ph. Malgouvres: Baroque Ivory (rec. výstavy vo Florencii), in: The Burlington Magazine 45, nov. 2013, s. 795, obr. 50); venoval J.-A. Lambert (1770-1850)

m312 j Bronzový reliéf, Taliansko, kon. 16. stor.
LONDÝN, Victoria and Albert Museum
(v zbierkach "2 reliéfy - bronzový pozlátený a terrakotový"). - Szilágyi 1977, s. 44

m312 k Melchior Gelb, strieborný liaty a tepaný reliéf, zasadený do drevenej dosky, Augsburg 1608
LONDÝN, Victoria and Albert Museum
Kat. Welt im Umbruch, Augsburg 1980, Bd. II., č. 697 na s. 313, text na s. 314 (+ ďalší voskový odliatok "podľa Michelangela" spomínaný ca. 1610 v Augsburgu)

m312 l Voskový reliéf
MNÍCHOV, Schatzkammer der Residenz

m312 m Slonovinový reliéf, Augsburg, pol. 17. stor.
St. FORIAN, zbierky kláštora augustiniánov
Kat. St. Florian; - JM 2011, s. 239

m312 n Hans Pernegger ml., ústredný kamenný reliéf Szelepcsényiho oltára, 1662
NITRA, Katedrála sv. Emeráma, dolný kostol
L. Éber: Szelepcsényi György oltára a nyitrai székesegyházban. Archaeologiai Ért. 38, 1918-1919,
s. 57-65; - Szilágyi 1977, s. 44,52; - JM, in: Kolíska kresťanstva na Slovensku 2011, s. 236-255;
Jediný rozmerný, plnoplastický reliéf, kompozícia predlohy modifikovaná a rozšírená (postavy v pozadí za krížom vypusteníé, na pravej strane pridaný stojaci Ján Evanj. a muž s košom na treťom rebríku; atď.)


m312 o Reliéf z korytnačiny na striebornom domácom oltáriku, Augsburg, 17. stor.
MEDLEŠICE okr. Chrudim, zámocká kaplnka
Soupis památek..., s. 155, obr. 146; - JM 2011, s. 239-240

m312 p Reliéf v rokajovom orámovaní, pol. 18. stor. (?)
ÖKT ?

m312 q Christoph Joseph Itelsperger (pripis.), ebenový reliéf z domáceho oltárika?, kon. 18. stor.
BUDAPEST, Iparművészeti Múzeum
Szilágyi 1977, s. 43-45, obr.

m312 r Tepaný rokokový reliéf použitý ako menšie spodné dvierka tabernákula na hlav. oltári, 18. stor.?
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
JM, in: Kolíska kresťanstva... 2011, s. 240 (sekundárny?)

m312 s Terakotový(?) reliéf
BRIXEN, Diözesanmuseum Hofburg
V stálej expozícii zbierok tirolského umenia 17.-18. storočia; adjustovaný v ráme pod sklom
na spôsob obrazu, nedat.


m312 t Caspar Franz Sambach (pripis.), olejomaľba en grisaille, 2. pol. 18. stor.
Umelec. obchod (aukcie 2005, 2006)
Ol/pl, 38 x 29 cm; neznačené


m312 u,v Ďalšie reliéfy "podľa da Volterru":
JANKOV (u Votic okr. Benešov alebo okr. České Budějovice?);
DÜLMEN (Vestfálsko)

François LE MOINE (Lemoyne, 1688 - 1737)

m313

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Laurent Cars, Paríž 1728
s dedikáciou Louisovi Antoinovi de Pardaillanovi de Gondrin, "Directeur général des Batiments et Jardins du Roy, Arts Manufactures er Academies Royales"
(The British Museum prints);
+ Kópia, lept Innocente Alessandri (vyd. Joseph Wagner v Benátkach); + Mezzotinto Georg Christoph Kilian (univ. tézy Innocenta Ki/n/dla vo Viedni), znač.
"F. le Moine pinxit - Georg Christoph Kilian sculpsit" (exemplár 1989 na Bohosloveckej fakulte); + Kópia Philipp Andreas Kilian, celostr. ilustrácia "Kilian-Bibel", s. 21 (Steiner 2004, obr. 86a); + Kópia, medirytina Charles Grignion, 1763/67 (BM London); + stranovo prevrátená redukovaná kópia, lept Andrea Rossi a Marco Alvise Pitteri, Rím, pol. 18. stor. (znač. "Moine inv. - And. Rossi sculp. cui praef. M. Pitteri" - Kat. Göttweig 2005, č. III.46); + "Salutatio Angelica", anonymná rytinová kópia (PESSCA 2863A); + ilustrácia v "Bowyer Bible" (19. stor.), atď.
m313 a Olejomaľba, býv. oltárny obraz, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 11.702)
Obraz vyrezaný z oltára, zabavený pri pokuse o prepašovanie do cudziny. Rešt. VŠVU 1985-87. - Učníková, in: Kat. Sakrálne umenie SNM 1992, s. 6, č. 15 a obr. 26 ("Francesco Albani - okruh, pol. 17. stor."); - Papco 2003/II, fareb. obr. s. 579 ("F. A. Palko(?) (kópia? podľa?)"; - JM 2006a (predloha)

m313 b Samuel Mialovics, Panna Mária na obraze Zvestovanie zo série olejomalieb na parapete chóru, 1771
HRONSEK, kostol ECAV
Pam. SK, obr. s. 31; /figúra kľačiacej Márie a košík so šatkou naspodu, archanjel iný/


+ Záves. obraz v zb. biskupstva, Oradea (Sabau 2005, obr. 240, 241) + Obraz vo far. k. Nadarzyn, zač. 19. stor. (KZSP t. X woj. Warszawskie, z. 17 pow. Pruszkowski, Wwa 1970, obr. 52: "kópia podľa Murilla"!); + olt. obraz ca. 1630 v kostole sv. Michala archanjela, Zebrzydowice (Maryja matka Christusa, Wwa 1987, obr. 189); + Sklomaľba podľa Kiliana, J. Mangold v Oberamengau, 1. pol. 19. stor. (Steiner 2004, s. 202-203, obr. 86, 86a)
Zo vznášajúceho sa Gabriela odvodil postavu archanjela s ľaliou pokľaknutú na oblaku J. W. Bergl vo výjave Zvestovania na klenbe pútneho kostola Klein Mariazell (so schýlenou Pannou Máriou zo "Zvestovania" P. Trogera)

    

Franz Anton MOSER 

m314

Stretnutie sv. Jána z Mathy a Felixa z Valois, medirytina Johann Andreas Pfeffel, ca. 1730
Witko: trinitári, repr.; + Motív aj na anonymnej rytine, v hornej časti Boh Otec s telom Krista z rytiny J. A. Schmutzera podľa oltárnej fresky A. Lanzaniho u trinitárov vo Viedni (J. Zapletalová, ÖZKD 2011/4, obr. 341
na s. 401)


m314 a Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Ž. Grajciarová: Neznáme barokové obrazy zo zbierky GMB, PaM 2002/2, obr. s. 41 (Bratislavský maliar, 18. stor.)Majster M S 

m315

Šalamúnov súd a ďalšie dva výjavy, z drevorytových ilustrácií Lutherovej Biblie (1. vyd. Hans Lufft, Wittemberg 1534)
Ilustrovaná Biblia v preklade M. Luthera, vydávaná vo Wittembergu 1534-1545. Štočky predané do Prahy a potom do Krakova (čes. a poľ. vydania Biblie 1537-1575)
m315.1 a Šalamúnov súd, zvyšky fasádovej maľby na pravej strane priečelia, 1560-te r.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Trojičné nám.
M. Smoláková: K problematike renesančných nástenných malieb v Banskej Štiavnici, in: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie. Ba 1999, s. 75-81; - Smoláková, in: DSVU Renesancia 2009, +lit. (predlohy);
Zvyšky troch starozákonných výjavov s nápismi. Len hlavné postavy a zvyšok nápisu: "IIIREGX" (3. Kn. Kráľov, verš 10 = 1 Kr 10,8).


m315.2 a Jób v rozhovore s priateľmi, Elíhúa a Jóbova manželka, zvyšky figúr
na ľavej strane
Z tretieho neidentif. výjavu na ľavom okraji len zvyšky (stojaca žena s rukou na pleci kľačiacej postavy so zopätými rukami a ďalšia postava). Figúra Judity pri okne vyššie k nim nepatrí.

Jan Harmensz./Harmen Jansz. MULLER (1540 - 1617)

m316

Adorácia dieťaťa s poklonou Troch kráľov, medirytina, 1598 a okolo 1600
Znač. "Harmen Muller excude." (B.2); - Kat. Köln 1982, č. 126; - Filedt Kok, Print Quarterly, 1994, č. 3, s. 244, obr. 121 a 122 na s. 242 (aj nátlačok bez pozadia). podľa vlastnej kresby - B. 2; - Ackley, Kat. Boston 1980-81, č. 8; - (Bartsch vol. 3, s. 161); - UBI Roschmann XII, s. 118
m316 a Komparz výjavu Vzkriesenie Lazara, olejomaľba na plátne nalepené
na drevenej tabuli, ústredný obraz epitafu Marthy Teufelovej, 1638
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Marta Gantzová, manželka košického Christopha Teufela, zomr. 51ročná 1638 (nápisová tabuľa
a erbová kartuša z epitafu v expozícii SM Levoča). - Rešt. ORA od 2005 (Kat. ORA Levoča 2008)
Medvecký, Ars 2003?; - JM 2006b, s. 208, obr. 8 a,b (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009,
č. 222 na s. 867-868, obr.; - NKP Levoča 2016, s. 155-156+ Kópia, olejomaľba na plátne podľa Mullera (WRM Köln, 1942 zničené - foto MI);
+ Kompar.: komparz na freske Krst Krista (Schwaz v Tirolsku, františkáni)

Bartolomé Estéban MURILLO (1617 - 1682)

m317

Madona (Mária s Ježiškom), olejomaľba z r. 1650/55
Obraz dnes v zb. Palazo Pitti vo Florencii.


m317 a Kópia, olejomaľba, 18/19. stor.?
IVANKA pri Dunaji, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
(Návrh na vyhlásenie za NKP; PhDr. Ingrid Gajdošová, PÚ SR, febr. 2009). Možno z majetku gr. Júlie Hunyad de Kéthely v 2. pol. 19. stor.

(317X)

Ďalšie novodobé kópie podľa Murilla:
Immaculata, 1678 (Museo del Prado): olt. obraz špitálskeho kostola v Spišskej Novej Vsi, 1856 (Herucová, obr. 81); + obraz J. B. Klemensa z r. 1856 na boč. oltári far. kostola v Žiline (obr. 82); + oválny obraz na ikonostase gr.-kat. kostola v Kremnej (Herucová, s. 70) a voľná kópia na oltári v kaplnke sv. Anny v Trenčíne (ÚZPF 1325/3; - Gajdošová 2009); + kópia (GMB, A 1163); atď.
Mária s Ježiškom rozdávajúcim chlieb pútnikom, 1678 (z Esterházyho zb., SzM Budapest inv. 777) kópia z r. 1917 od Mathiása na na oltári ev. kostola v Huncovciach (Herucová 2015, pozn. 294 +lit., obr. 72, 73)
Sv. Jozef s Ježiškom (Musée Conde, Chantilly): obraz z boč. oltára far. kostola v Spišských Vlachoch (Herucová, obr. 84, 85); doplnené - celá sediaca postava, rovnako ako pendant z druhého boč. oltára, Sv. Ján Evanjelista podľa Domenicchina
Videnie sv. Antona Pad. (Gal. Caylus, Madrid): grafická reprodukcia, lept z 2. pol. 19. stor. (Múzeum Bojnice, XI 2740 - Herucová / Novotná 2008, č. 164); obraz na boč. oltári v Starej Ľubovni (zač. 20. stor. - Herucová, obr. 192, 193); + ďalšie kópie v zbierkach SNM (Herucová / Novotná 2008)

Girolamo MUZIANO 

m318

Kristus nesie kríž (Veronika mu podáva šatku), medirytina Cornelis Cort, 1567


m318 a Paul Demosch, tabuľová maľba  » krídlového oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
G. Galavics, in: Mátyás király öröksége, Bp. 2008, II, obr. 45 a 45/a na s. 76 (predloha); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55

Johannes Esaias NILSON 

m318x2

"SIMSON" (Samson trhá leva), medirytina Balthasar Sigmund Setletzky
Vyd. Johann Georg Hertel v Augsburgu (č. 45 zo série); v rokajovom orámovaní s postavou Dalily navrchu


m318x2 a Juda Tadeáš Josef Supper, lavírovaná kresba, 1752
BRATISLAVA, SNG
Kópia podľa grafiky, znač. "T. S. Anno 1752"

Jan ONGHERS

318x3

Sv. Tomáš Akvinský, medirytina Johann Franz Fischer, 1. pol. 18. stor.


318x3 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
ŠAŠTÍN, býv. kláštor pavlínov
(zobrazenie voľne inšpirované grafikou)

Carlo ORSOLINI (1704 - 1784)

o319

Zmŕtvychvstanie Krista, rytinová ilustrácia, Benátky 1731
Znač. "Car. Orsolini In. et Sculp."; in: Missale Romanum..., Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, MDCCLXIV (1764); aj v ďalších vydaniach z r. 1784, 1827
("Car. Orsolini Sculp.", "Car. Orsoli fecit"); + kópia ilustrácie z predošlých vydaní? ("A. Nani inc.", podľa "M. Beylbrenck[?] Eques delin. et Sculpsit").
Aj mezzotinta a lept John Simon "The Resurrection of Christ", Londýn, pol. 18. stor.; stranovo prevrátene (The British Museum prints: "podľa Rubensa"/?/; aj kópia - ručne kolorovaný exemplár znač. "R. Sayer Excudit").

+ Kompar.: sediaci anjel v pozadí na rytinovej ilustrácii "Evanjelista sv. Matúš", vyd. Paul Fürst v Norimbergu; + Odvodená aj postava vojaka so štítom a Kristus
na rytine G. B. Göza (Missale Romanum, Augsburg 1740)
o319 a Anton Schmidt, býv. olt. obraz
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
M. Čelková, in: Zb. Schmidt 2008, s. 65 a pozn. 25 (predloha).
/Kristus v ľavej ruke zástavu; doplnená postava tretieho vojaka s kopijou, na zemi položený štít; ľavá strana zmenená - dve postavy a anjel vypustení, nahradené figúrou anjela sediaceho na prázdnom hrobe (ako na verzii J. Simona)./


o319 b Obraz v nadstavci oltára z r. 1681
PÔTOR, kostol ECAV
/kompozícia podľa verzie J. Simona - Kristus bez zástavy, na ľavej strane len jedna postava s rukou nad hlavou a sediaci anjel v pozadí/+ Anjel sediaci na prázdnom hrobe aj na obraze M. Altomonteho Sv. František Sales, ca 1719
v kostole saleziánov vo Viedni (M. Koller, Barockberichte, obr. 9 na s. 564)

o320

Všetci svätí (kráľ Dávid a Peter apoštol, proroci a svätci, P. Mária pod Najsv. Trojicou), litografia, in: Missale Romanum, Benátky 1827
Kópie rytinových ilustrácií podľa rôznych predlôh, používané v benátskych vydaniach 1731 - 1827


o320 a Jozef Moravčík, olt. obraz, 1830
TRSTENÉ, kat. kostol
sign. na rube Jozef Moravčík z Liptov. Mikuláša (IR 2015)

Adriaen van OSTADE

o321

Fajčiari (alegória Čuchu?), rytinová reprodukcia Johannes Visscher
Holl. 1992; oproti obrazu stranovo prevrátene


o321 a Kópia, olejomaľba na plátne, 19. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 505)
Ol/pl, 22,5 x 28,8 cm; - I. Rusina, Bludní Holanďania 2006, kat. s. 187 ("asi podľa rytiny")

katalógtop