Étienne DELAUNE (1596 - 1675)

d126.1

Diana a Aktaeon, medirytina, 1550/83


d126.1 a Diana premieňa Aktaeona na jeleňa, fragment figurálnej výmaľby s nápisom na sever. stene miestnosti na 1. poschodí vstupnej veže, 1639
KEŽMAROK, Hrad
Z. Čovanová-Janošiková: Renesančná výzdoba Kežmarského hradu a jej ideové východiská, in: N. Baráthová a kol.: K stavebným dejinám Kežmarského hradu. Zbor. z odbornej konferencie 2014, s. 98-113, obr. 64, 65 (predloha Delaune)
(alebo podľa Diana a Aktaeon Crispijna de Passe?? - Janošíková 2009, s. 49)

d126.2

Štyri staroveké ríše, séria medirytín, 1. pol. 17. stor.


(126.2 a-d) Martin Vaxman, odvodené personifikácie štyroch starovekých ríš v sgrafitovej výzdobe na atike, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ Valentina Bertothyho
Z. Janošíková 2012, obr. s. 138-139

d126.2 a Asýria  (ASIRIA)
d126.2 b Grécko  (GRAECIA)
d126.2 c Perzia  (PERSIA)
d126.2 d Rím  (ROMA)    

    

Abraham van DIEPENBECK (1596 - 1675)

d127

Snímanie z kríža, medirytina Cornelis Galle II
Holl. Dutch VII, 63; - J. Dzik: Lekszycki, obr. 68 (van Diepenbeck);
+ stranovo prevrátená kópia, medirytina G. B. Cipriani a F. Bartolozzi, 1767; exemplár v The British Museum (PESSCA: "podľa obrazu A. van Dycka, dnes v zb. Thomasa Hollisa, UK"/?/)
d127 a Olejomaľba zo zač. 19. stor. (1833?) v kaplnke Božieho hrobu
BOBROV, far. kostol sv. Jakuba St.
Kalvárie 2002, s. 100, obr. 4 na s. 103
Jedna z troch rozmerných kópií olt. obrazov Fr. Lekszyckeho na Kalwarii Zebrzydoskej (Pribíjanie na kríž podľa A. van Diepenbeck; Ukrižovanie podľa P. Rubensa)


d127 bFranciszek Lekszycki, olt. obraz, 1658
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, kaplnka Ukrižovania
J. Dzik, Lekszycki, s. 68-70; Kompozíciu Snímanie z kríža Lekszycki doplnil dvojicou anjelikov vľavo (odklonený anjelik z obrazu "Pieta" Annibale Carracciho - Dzik, obr. 11).

d128

Daniel a Virgine Maria: Speculum Carmelitanum zv. I, Antverpiae 1680, medirytinové ilustrácie Adriaen Lommelin, pred 1673
J. Kotschner: Elija von seinem Kult in Bild und Wort. Bamberg 1985, s. 9; - B. Świderska: Rola kompozycji Abrahama van Diepenbeecka rytowanych przez Adriaena Lommelina w ksztaltowaniu polskiej ikonografii karmelitańskiej, in: Inspiracje grafika europejska w sztuce polskiej. Czasy nowozytne. Wwa 2010, s. 117-128, obr. 102-125


d128 a-e Anton Konikovič, 12 malieb z cyklu vo výplniach na dvoch stallách v presbytériu, 1752
KRAKOV, kostol karmelitánov Na Piasku
Świderska 2010, s. 120: 6+6 olejomalieb vsadených do operadiel (oválny a osemuholníkový formát na výšku): Detstvo proroka; Kňaz vysvetľuje Sobachovi tajomný sen (obr. 103/104); - Povolanie Elízeusa; - Eliáš zhromažďuje učeníkov na hore Karmel (obr. 105/106); - Stretnutie s vdovou zo Sarepty; - Anjel prichádza k spiacemu prorokovi; - ďalšie scény s námetmi duchovného vodcovstva a starostlivosti "muža Božieho" o jeho vyznávačov a rád karmelitánov; pod tým maľby na dreve (v 6+6 obdĺžnikových výplniach na šírku): Eliáš adoruje Krista vystupujúceho do neba (obr. 107/108) a scény zázrakov ktoré prorok spôsobil; - Eliáš ako hlásateľ prísnych zákonov Božích; - Eliáš v mene Boha Otca kára kráľa Achaba (obr. 109/110)

d128 f Luca Antonio Colomba, Eliáš a chlapec Elízeus na brehu mora, freska na podklenutí chóru, ca. 1705
SKALICA, niekdajší kostol karmelitánov
("Eliášovi sa zjavuje na obláčku nad morom Panna nepoškvrnená prvotným hriechom, ktorá splodí Vykupiteľa") /stranovo prevrátene/. - JM, Historická Olomouc XIII (predloha); - JM, PaM 2006/3; - JM, in: Medzi zemou a nebom 2009    

    Franz Ambros DIETTEL (+ po 1735)

d129

Sv. Ján Almužník, medirytina Gustav Adolph Müller, ca. 1732 (podľa predlohy F. A. Diettela z r. 1726)
Tlač na hodvábe, znač. "G. A. Müller S.C. et C.M. Chalcograph: sculpsit Viennae" (GMB, C 74, C 2045); - Szilárdfy: Barokk szentképek Magyarországon. Bp 1984, č. 39.
Pôvodne na Diettelovom jednoliste so slávnostnou procesiou k preneseniu ostatkov svätca r. 1726;
+ modifikovaná neskoršia kópia, modlitebný obrázok Sebastian Zeller, 1780-te r.; naspodu nápis "S. Iohannes Elemosynarius O.P.N. (GMB)


d129 a Josef Kurtz: Arcibiskup Imrich Esterházy ako Ján Almužník, ca. 1732
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A-435)
Olejomaľba na plechu, 122 x 89 cm. /Kompozícia iba odvodená z rytiny?/    
DIEU Antoine (1662 - 1727)

d129x2

Sv. Augustín, medirytina podľa nezn. francúzskej predlohy, zač. 18. stor.
Aj kópia, rytina G. Wagner? (ÖNB Porträtsammlung)


d129x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 206)
Ol/pl, 88,5 x 65,5 cm; neznač.
(stranovo prevrátene, doplnené ďalšie motívy: za postavou namiesto regálu s knihami priehľad do exteriéru, s dieťaťom na brehu mora v pozadí; hore namiesto symbolu v gloriole Najsv. Trojica)

DOMENICCHINO (Domenico Zampieri, 1581-1641)

d130

Panna s jednorožcom, maľovaná supraporta v galérii Palazzo Farnese
Kompozícia použitá ako icon emblému "Virgineo mansuescit amore", in: Filippus Picinellus: Mundus symbolicus sive emblematum universitate formatus (Köln 1681, lib. V., cap. XXXIV, n. 160); medirytinová ilustrácia v rozšírenom latin. vydaní, Köln 1715, p. 413; - Grete Lesky: Barocke Embleme in Vorau und anderen Stiften Österreichs. Graz b.r., s. 136, obr. rytiny
+ J. G. Bergmüller, "Virgineo mansuescit amore", emblém na liste s 12 znameniami zverokruhu (Panna, 23.8.-22.9.), lept Hieronym Sperling


d130 a Emblém "MARIA VIRGO DEIPARAE" z cyklu 15 mariánskych emblémov na stallách v presbytériu
ĽUBICA, far. kostol
Na stuhe lemma: "Virgineo mansuescit amore"; - len motív, jednorožec opačne
Drevené stallá s pôv. datovaním "ANNO 1511", polychrómia s emblémami z 2. pol. 18. stor. (ostatné emblémy iné predlohy)Kompar.: mariánsky emblém "Una domat" (v kartuši naspodu lemma: "Virgineo mansuescit Amore") zo série v Akademikerkapelle kláštora Kremsmünster od W. Heindla z r. 1739; ostatné emblémy iné (Lesky, s. 134-137); + Panna s jednorožcom - "Virgineo mansuescit amore", z 20 emblémov na stallách z far. kostola v Mindelheim (F. A. Germiller, 1710/20), dnes v pútnom kostole Unsere Lieben Frau v Mussenhausen (C. Kemp: Angewandte Emblematik in süddeutschen Barockkirchen. München - Berlin 1981, s. 256, č. 144a/17)d131

Sv. Ján Evanjelista, rytinová reprodukcia obrazu (dnes Ermitaž, Petrohrad)


d131 a Ferdinand Lütgendorf, olt. obraz v severnej kaplnke sv. Jána, 1831
BRATISLAVA, klášt. kostol františkánov
Bratislava Mateja Bela, s. 94, pozn. 24: "podľa Domenicchina")
(stranovo prevrátene, doplnené na celú sediacu postavu, upravené: svätec ako bradatý starší)


d131 b Obraz z býv. bočného oltára, pol. 19. stor.
SPIŠSKÉ VLACHY, far. kostol
Herucová 2015, s. 71, obr. 86, 87 (predloha)
Doplnené neproporčne na celú sediacu postavu (rovnako ako pendant z druhého boč. oltára, Sv. Jozef Pestún podľa Murilla)


d131 c Olejomaľba, 19. stor.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Liptovská galéria P. Bohúňa (O 566)
Kat. Ján Rombauer (1782-1849), SNG 2010, s. 223, obr. 226: "Ján Apoštol"
Jonas DRENTWET ?

d131x2

Sv. Ján Krstiteľ, mezzotinta Elias Christoph Heiss (pražské univ. tézy, 1718)
Sign.: "I. Trentiuet pinx. / Elias Chr. Heiss excud. Aug. Vind." (NK ČR, Th 169 - www.manuscriptorium.com: "Trentiuet").
Univ. tézy A. Sibeneichera na pražskej univerzite: "Theses ex Universa Aristotelis Logica quas Vocali Paternae linguae Restauratori Filio Voci Clamantis in deserto Divo Ioanni Baptistae Submississime dedicatas In Alma Caesarea, Regiaque Universitate Carolo Ferdinandea Pragensi Praeside ... Patre Ioanne Libig e Soc. Iesu AA. LL. et Philosophiae Doctore, ejusdemque in praenominata Universitate Professore Regio, publico ac Ordinario. Pro prima Philosophiae Laurea publice propugnandas Suscepit ... Antonius Sibeneicher Boemus Reichenbergensis Physices et Mathematum Auditor ex Convictu S. Bartholomaei. Anno MDCCXVIII. Mense Die Horis meridiem consvetis."


d131x2 a Obraz v nadstavci boč. oltára Piety
OKOLIČNÉ, klášt. kostol františkánov
Ol/pl, oválny fomátFrans DUQUESNOY

d132

Sv. Ondrej apoštol, rytina R. von Audenaerde (pred 1748) podľa sochy v nike v Bazilike sv. Petra v Ríme z r. 1629/30
Kompar.: príbuzná postava a gesto sv. Ondreja na freske Giovanniho Lanfranca v kartuziánskom kláštore S. Martino v Neapole (rytinová reprodukcia znač. "H. Trudon del. / F. de Louvemont sculp." zo série 12 apoštolov, 1680); + J. G. D. Grasmair, obraz sv. Ondreja na boč. oltári Baziliky vo Wilten, 1729 (J. Kronbichler, Grasmair 2010, s. 97, č. B 37)


d132 a Jozef Czauczik, obraz na pravom boč. oltári, 1834
RIMAVSKÁ SOBOTA, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
A. Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, kat. 119; - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 22-23, obr. s. 21 (predloha Duquesnoy)Cornelis DUSART (1660 - 1704)

d133

Prekladanie jabĺk (alegória Jesene), rytina/?/ Jacob Gole
Znač. na člne: "Cornelis dusart. fecit / et inve." - J. Gole exc. cum Privilegio Amstelodami.";
+ Dusartova kresba (prekladanie jabĺk) v Szépművészeti Múzeu, Bp.; + aj ďalšie rytiny (kruhová)


d133 a Alegória Jesene, olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
Rozšírené o ďalšie postavy a motívy - lov na vtáky, putto s váhami (znamenie zverokruhu), v pozadí krajina.    

Albrecht DÜRER

d134 - d140

Anthonis van DYCK (1599 - 1641)

d141 - d146

katalógtop