Johann Wilhelm Baur
Zápas Kentaurov s Lapithami036  (Banská Bystrica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh