GALÉRIA I - Vybrané príklady

Charakteristické príklady maliarskych diel zo 17.-18. storočia, "invenčne" skomponovaných maliarmi rôznej úrovne kombináciou
a adaptáciou motívov prevzatých z rôznych (dvoch, troch, či viacerých) cudzích predlôh.

NECPALY, oltár (1611)


J. AMMAN + L. AGRESTI Forlivetano
D. BARENDSZ + P. BRIL
MICHELANGELO + Chr. SCHWARZ
NECPALY, Posledný súd


MICHELANGELO
Christoph SCHWARZ
NECPALY, Ukrižovaný
s Máriou a Jánom


H. GOLTZIUS + A. van QERT
Chr. SCHWARZ
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, oltár

H. AERTSZ + A. BLOEMAERT + P. CANDID
P. CANDID (2) + G. CESARI d´Arpino
G. CLOVIO + A. DÜRER + A. van DYCK
G. MUZIANO + P. P. RUBENS
F. SALVIATI + VERONESE + M. de VOS
ŠTÍTNIK, oltár (1636)


H. von AACHEN + M. GEERAERTS
M. GREUTER + M. MERIAN
Nemecký rytec(?) + J. STRADANUS
M. de VOS (1) + M. de VOS (2)
KREMNICA, Ezechielova vízia
(zač. 17. stor.)


+ G. B. BERTANI + G. B. FONTANA
M. van HEEMSKERCK (1-2)
MICHELANGELO Buonarroti (1-2)
Chr. SCHWARZ (1-2) + J. STRADANUS (I-II)
TRENČÍN, klenbové maľby
(1712-15)


Ciro FERRI (1-3)
BANSKÁ BYSTRICA
oltárny obraz


G. B. GÖZ + J.-B. JOUVENET
Nezn. predloha + G. B. GAULLI
NITRA, bočný oltár (1720)


Ciro FERRI (1-5)
Carlo MARATTA (1-2)
NITRA, bočný oltár (1722)


Josef KURTZ (1-3)
ŠAMORÍN, bočný oltár
(okolo 1730)


S. CONCA (1) 1728 (J. G. Bergmüller 1730)
Sebastiano CONCA (2) 1717
M. L. WILLMANN 1683
BRODZANY, oltár
v bočnej kaplnke


Franz Anton MAULBERTSCH (1) 1765
+ F. A. MAULBERTSCH (2-3) 1775
VEĽKÉ LEVÁRE, hlavný oltár


J. B. KLAUBER
D. GRAN (1-2) + C. MARATTA
ŠTIAVNICKÉ BANE
oltárny obraz (1749)


Jean JOUVENET (1)
J. JOUVENET (2); + G. B. PIAZZETTA
SVÄTÝ ANTON
oltárny obraz (1750/52)


G. B. PIAZZETTA (1-2) + PIAZZETTA (3)
J. G. BERGMÜLLER (1) + BERGMÜLLER (2)
G. B. PIAZZETTA (4); + S. CONCA
VIEDEŇ, oltár Curhauskapelle


J. G. BERGMÜLLER (ca. 1730)
L. de Boullogne ml. (1728)
J. JOUVENET (ca. 1710)
LIPTOVSKÝ HRÁDOK
klenbové maľby (1790)Jacopo GUARANA (1-3)
LEVOČA, olejomaľba (1733)


Abraham BLOEMAERT
Sébastien BOURDON (1-2)
SVÄTÝ ANTON
obrazy v kabinete (1754)


Georg Philipp RUGENDAS (1-3)
G. Ph. RUGENDAS (4, 5)
BANSKÁ BYSTRICA
obraz z kláštora jezuitov


J. JOUVENET (1) + J. JOUVENET (2)
N. GRASSI + C. MARATTA
+ J. JOUVENET (3) + JOUVENET (4)
St. ANDRÄ a. d. Traisen
oltárny obraz (1731)


S. CONCA + C. FERRI + P. STRUDEL;
C. MARATTA (1) + C. MARATTA (2)
BRATISLAVA, GMB
olejomaľba (pol. 18. stor.)


J. A. FRIDRICH + B. LUINI + M. MERIAN
[  m e n u  ]